Neidio i’r cynnwys
Collage of 3 images. Man holding new trainers in office, yoghurt in fridge with 'Carol's yoghurt' written on it, man driving forklift.

Dod o hyd i waith

Gweld pa sectorau sy'n cyflogi, y math o swyddi sydd ar gael a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo ynddynt.

Adnoddau

O declynnau ar-lein i fyrddau swyddi ac apiau, rydym wedi coladu rhai o'r adnoddau mwyaf defnyddiol sydd ar gael i helpu gyda'ch chwiliad gwaith. Os ydych chi'n chwilio am swydd, mae'r rhain yn lle gwych i ddechrau.

Dewch o hyd i'ch Canolfan Gwaith agosaf

more less
Mae Canolfan Byd Gwaith yn asiantaeth y llywodraeth sy'n cefnogi pobl oedran gweithio o fudd-dal i mewn i waith, ac yn helpu cyflogwyr i lenwi eu swyddi gwag.
DWP Work Coach in head scarf smiling in Jobcentre Plus
Dau ddyn yn gwylio dyn arall yn gweithio wrth gyfrifiadur.

sgiliau a hyfforddiant

Er gwaethaf yr aflonyddwch a achoswyd gan yr achosion o goronafeirws, mae yna swyddi o hyd i wneud cais amdanynt. Gall rhoi hwb i'ch sgiliau neu hyfforddiant yn y gwaith eich helpu i wneud newid yn hyderus, i ymroi eich cryfderau a'ch profiad i swyddi newydd nad ydych erioed wedi meddwl amdanynt o bosibl. Dysgu mwy

gweithio'n ddiogel yn ystod coronafeirws

Darganfyddwch sut i leihau'r risg o ledu COVID-19 mewn gweithleoedd.

Each i'r safle

Swyddi hyderus o ran anabledd

Dewch o hyd i swydd sy'n gweithio i chi gyda chyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Dod o Hyd i Swydd