Neidio i’r cynnwys

HelpSwyddi i chi

Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu’n ystyried gwneud newid, atebwch ychydig o gwestiynau byr i gael cefnogaeth  bersonol, awgrymiadau a chyngor.  Cymerwch y cam cyntaf tuag at eich cyfle nesaf gyda HelpSwyddi ar eich cyfer chi.

Dechreuwch nawr
Collage of 3 images. Woman looking into the distance, group of people sharing jovial lunch, workers on a factory floor.

Gwasanaethau

O hybu eich sgiliau i ofal plant a chyllid, mae yna ystod eang o wasanaethau'r llywodraeth ar gael i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch cyfle nesaf.

Edrych ar bopeth gwasanaethau

Adnoddau

O offer ar-lein i fyrddau swyddi ac apiau, rydym wedi casglu rhai o'r adnoddau mwyaf defnyddiol sydd ar gael i helpu gyda'ch chwiliad gwaith.

Edrych ar bopeth adnoddau

Erthyglau