Neidio i’r cynnwys

Gweithio yn fwy na 50 oed

Does dim rhaid i wybod beth i’w wneud wrth weithio yn ddiweddarach mewn bywyd fod yn anodd. Cymerwch olwg ar rai o’r opsiynau a allai eich helpu i wneud dewis gwybodus.

Eisiau gwybod mwy?

HelpSwyddi i chi

Os ydych yn chwilio am swydd newydd neu’n ystyried gwneud newid, atebwch ychydig o gwestiynau byr i gael cefnogaeth  bersonol, awgrymiadau a chyngor.  Cymerwch y cam cyntaf tuag at eich cyfle nesaf gyda HelpSwyddi ar eich cyfer chi.

Dechreuwch nawr
Collage of 3 images. Woman looking into the distance, group of people sharing jovial lunch, workers on a factory floor.

Gwasanaethau

O hybu eich sgiliau i ofal plant a chyllid, mae yna ystod eang o wasanaethau'r llywodraeth ar gael i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch cyfle nesaf.

Edrych ar bopeth gwasanaethau

Adnoddau

O offer ar-lein i fyrddau swyddi ac apiau, rydym wedi casglu rhai o'r adnoddau mwyaf defnyddiol sydd ar gael i helpu gyda'ch chwiliad gwaith.

Edrych ar bopeth adnoddau

Erthyglau

Young woman working at laptop

CYMORTH COLLI SWYDD

Working in prison and probation services means working in a critical role which can be hugely rewarding. If you have empathy, want to help ...

darllen yr erthyglamCYMORTH COLLI SWYDD