Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Byddwch yn arwr gwaith - helpu i gadw Prydain i fynd

Er gwaethaf yr aflonyddwch a achoswyd gan yr achosion o goronafeirws, mae miloedd o swyddi allweddol ar gael o hyd. Rydym yma i helpu gyda gwybodaeth ar ba fathau o rolau sy’n dda i ymgeisio amdanynt ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd ddod o hyd i awgrymiadau ar wneud cais am swyddi os nad ydych wedi ei wneud ers tro. Os ydych yn chwilio am swydd llawn amser neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban – neu hyd yn oed rhywfaint o waith dros dro yn ystod yr argyfwng coronafeirws – ymwelwch â Dod o Hyd i Swydd.