Gwiriwch statws eich gyrfa, iechyd a chyllid

group of people looking up and smiling

Dyma’ch MOT Canol Oes digidol

Mae ceir angen MOT bob blwyddyn – ac yn yr un modd rydych chi, yn enwedig os ydych chi dros 55 oed.

Mae eich MOT Canol Oes digidol yn gynllun bywyd 3 phwynt i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwell ynghylch eich dyfodol. Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw oedran.

Eich gwaith

Aseswch eich bywyd proffesiynol. Ail-ymunwch â’r gweithlu gyda sgil defnyddiol newydd neu drowch at yrfa newydd, beth bynnag fo’ch oedran.

Gwiriwch eich statws gwaith
person yn teipio ar liniadur

Eich Iechyd

Cymerwch reolaeth dros eich corff a’ch meddwl. Archwiliwch bob agwedd o’ch ffitrwydd corfforol a meddyliol gydag ymddeoliad mewn golwg.

Gwiriwch eich statws iechyd
person yn dal pel blastig mewn siap calon

Eich cyllid

Edrychwch ar eich potensial cynilion a buddsoddi hirdymor. Deall eich pensiwn a rheoli eich dyled gyda hyder.

Gwiriwch statws eich arian
person yn cyfri pentyrau o arian man gyda choed yn tyfu ar bob pentwr