Gwiriwch statws eich gwaith, iechyd ac arian

group of people looking up and smiling

Dyma’ch MOT Canol Oes digidol

Defnyddiwch y gwasanaethau, y teclynnau a’r adnoddau elusennol dibynadwy hyn i’ch helpu i ddechrau meddwl am eich gwaith, iechyd a’ch arian gyda chynllunio am y dyfodol mewn golwg.

Mae’r canolfan gymorth hwn wedi’i anelu at bobl 45 i 65 oed ond gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw oed.

Gallwch:

  • ddewis eich nod MOT Canol Oes i gael rhestr fer o adnoddau yn syth
  • pori drwy’r holl adnoddau gwaith, iechyd ac arian am wybodaeth gyffredinol

Dod yn ôl i’r MOT Canol Oes digidol yn rheolaidd i wneud yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer bywyd yn ddiweddarach.

Dewiswch eich nod MOT Canol Oes

Rhestr fer o ganlyniadau sy’n hawdd i’w defnyddio

Cael rhestr fer wedi’i chyfuno o adnoddau gwaith, iechyd ac arian yn syth trwy ddewis eich blaenoriaeth bresennol. Gallwch ganolbwyntio ar wella eich cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, deall eich pensiwn neu wneud newidiadau iach am fywyd hirach.

Nid ydym yn storio nac yn rhannu unrhyw ddata personol neu breifat.

Choose your Midlife MOT goal

Porwch drwy’r holl adnoddau gwaith, iechyd ac arian

Eich gwaith

Aseswch eich bywyd proffesiynol. Ail-ymunwch â’r gweithlu gyda sgil defnyddiol newydd neu drowch at yrfa newydd, beth bynnag fo’ch oedran.

Gwiriwch eich statws gwaith

Eich Iechyd

Cymerwch reolaeth dros eich corff a’ch meddwl. Archwiliwch bob agwedd o’ch ffitrwydd corfforol a meddyliol gydag ymddeoliad mewn golwg.

Gwiriwch eich statws iechyd

Eich cyllid

Edrychwch ar eich potensial cynilion a buddsoddi hirdymor. Deall eich pensiwn a rheoli eich dyled gyda hyder.

Gwiriwch statws eich arian