Neidio i’r cynnwys
Man in a hair net transporting a barrel of food across a warehouse floor

Gweithgynhyrchu

Mae cynhyrchu bwyd a diod yn ddiwydiant bywiog, arloesol a chyffrous. Dyma'r sector gweithgynhyrchu mwyaf yn y wlad, yn fwy na’r sector modurol ac awyrofod gyda'i gilydd ac mae'n rhan hanfodol o economi'r DU. Mae bron i hanner miliwn o bobl yn chwarae rhan wrth gynhyrchu ystod wych o fwyd a diod sy'n cael ei fwynhau yma yn y DU ac ar draws y byd.

Mathau o swyddi

Mae’n ddiwydiant amrywiol iawn, sy’n cynnig cyflogaeth i bobl sydd ag ystod eang o sgiliau a thalentau. P’un ag ydych yn chwilio am swydd lefel mynediad mewn cynhyrchu neu bacio, neu rôl dechnegol neu arweinyddiaeth mewn gwyddor bwyd, peirianneg neu gynaliadwyedd, yna gallai’r diwydiant fod â rôl i chi.

Buddion o weithio mewn gweithgynhyrchu

Mae llawer o fusnesau hefyd yn cynnig cyfle i barhau i ddysgu ac ennill cymwysterau proffesiynol mewn meysydd fel rheoli tîm neu brosiect, iechyd a diogelwch, a diogelwch bwyd.

Woman in face mask, hair net and gloves working in a sterile environment

Sgiliau dymunol

Mae’r mwyafrif o fusnesau bwyd a diod hefyd yn cynnig ystod eang o brentisiaethau a phrentisiaethau gradd a all gefnogi eich datblygiad a’ch datblygiad yn eu busnes. Ar gyfer swyddi mwy technegol ac uwch, fel rheol byddwch angen y cymwysterau neu’r profiad cywir. Os oes gennych gymwysterau mewn pynciau STEM (hynny yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg), yna gallai ystod enfawr o rolau arbenigol fod yn agored i chi, gan gynnwys peirianwyr bwyd, gweithredwyr prosesau, gweithwyr proffesiynol technegol, technolegwyr bwyd, technolegwyr pecynnu neu dechnegwyr datblygu cynnyrch newydd.

Ar gyfer rolau lefel graddedig, fel rheol byddech angen o leiaf pas 2:2 mewn pwnc sy’n berthnasol i’r swydd rydych yn ymgeisio amdani.

Dysgu mwy

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

Gweithio yn ddiogel yn ystod Coronafeiwrws

Canllaw ar gyfer pobl sydd yn gweithio yn neu redeg swyddfeydd, ffactrïoedd, warysau, labordai a chyfleusterau ymchwil ac amgylcheddau dan do tebyg.

Ewch i'r safle

Articles

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd