Neidio i’r cynnwys

Cynllun Kickstart

Mae Cynllun Kickstart yn swydd â thâl am 6 mis gyda chyflogwr lleol, wedi'i hariannu gan y Llywodraeth. Mae'n darparu cyfle gwaith wedi'i ariannu'n llawn i bobl ifanc ennill profiad o weithio gyda rhai o gwmnïau mwyaf cyffrous Prydain.

Ar gael I:

Pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Os oes gennych Anogwr Gwaith siaradwch â nhw am Gynllun Kickstart a darganfod a yw'n addas i chi.

Hyd:

6 mis

Lleoliad:

Cymru, Lloegr, Yr Alban

Cyfyngiad Oed:

16-24

Sut I wneud cais:

Mae miloedd o swyddi Cynllun Kickstart ar gael ar hyn o bryd. Siaradwch â'ch Anogwr Gwaith i ddarganfod mwy am y swyddi gwag Kickstart lleol a sut i wneud cais.

Beth mae Kickstart yn ei gynnig i mi?

Mae swyddi Cynllun Kickstart fel arfer yn 25 awr yr wythnos ac yn talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar ba mor hen ydych chi. Cewch eich talu gan eich cyflogwr ac yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallwch barhau i gael Credyd Cynhwysol unwaith y byddwch yn dechrau gweithio. Darganfyddwch fwy am sut mae’ch enillion yn effeithio ar eich taliadau ar gov.uk: Sut mae’ch enillion yn effeithio ar eich taliadau.

Nid yn unig y byddwch chi mewn swydd â thâl am 6 mis, byddwch hefyd yn derbyn cymorth cyflogadwyedd ychwanegol i helpu i roi hwb i’ch rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae gennym eisoes filoedd o swyddi Cynllun Kickstart mewn ystod eang o sectorau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, gan gynnwys mewn technoleg a digidol, diwydiannau creadigol, peirianneg a gweithgynhyrchu, marchnata, chwaraeon, harddwch, manwerthu, coedwigaeth a llawer mwy.

Efallai y gallwch symud o swydd Kickstart i brentisiaeth o fewn yr un cwmni. Gofynnwch i’ch Anogwr Gwaith am y cyfleoedd hyn ac edrychwch ar wefan Apprenticeships.

Mae miloedd o swyddi Cynllun Kickstart ar gael ar hyn o bryd. Siaradwch â’ch Anogwr Gwaith i ddarganfod mwy am swyddi gwag Kickstart lleol a sut i wneud cais.

Erthyglau perthnasol