Neidio i’r cynnwys
Woman in a wheel chair working in an office.

Help ag iechyd meddwl, anableddau a chyflyrau iechyd tymor hir

Mae'n bwysig gofalu amdanoch eich hun ar yr adeg hon yn fwy nag erioed, yn enwedig os oes gennych broblemau iechyd meddwl, cyflwr iechyd tymor hir neu anabledd.

Adnoddau

O offer ar-lein i fyrddau swyddi ac apiau, rydym wedi coladu rhai o'r adnoddau mwyaf defnyddiol sydd ar gael os oes angen cefnogaeth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl, cyflwr iechyd tymor hir neu anabledd.