Neidio i’r cynnwys
Collage of 3 images. Work coach, man testing electronic equipment, workboots on building site.

Budd-daliadau a chefnogaeth

Gall dod o hyd i swydd fod yn anodd ond mae lot o gefnogaeth a all ddatgloi eich potensial

Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i’ch cael nôl ar y trywydd iawn, gydag adnoddau allweddol gan gynnwys gwirwyr budd-daliadau a help gyda materion sy’n ymwneud â diswyddoincluding benefits checkers and help with redundancy-related issues.
Dysgu mwy amCymorth ariannol
Two women sharing a laugh

Help gyda iechyd meddwl, anableddau a chyflyrau iechyd hir dymor

Mae nifer o adnoddau a chynlluniau ar gael i chi os oes gennych faterion iechyd meddwl, cyflwr iechyd hir dymor neu anabledd.
Dysgu mwy amHelp gyda iechyd meddwl, anableddau a chyflyrau iechyd hir dymor
Woman in a wheel chair working in an office.

Cychwyn allan ar eich gyrfa

HHelp a chefnogaeth ar gyfer pobl o dan 25 oed i’w helpu i ddod o hyd i waith, hyfforddiant a prentisiaethau
Dysgu mwy amCychwyn allan ar eich gyrfa
Woman pointing out something to a colleague on a laptop screen

Dod o hyd i waith yn 50+

Help a chefnogaeth i’ch helpu i ddatblygu a gweithredu eich sgiliau yn bodoli eisoes i swyddi newydd, a deall yr opsiynau cefnogaeth sydd ar gael i geiswyr gwaith mwy profiadol
Dysgu mwy amDod o hyd i waith yn 50+
Construction worker on building site surrounded by scaffolding

Help i rieni

Meddwl am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser ffwrdd i fod gyda’ch teulu? Gwelwch y gefnogaeth sydd ar gael i chi
Dysgu mwy amHelp i rieni
Father kissing his young child
Collage of 3 images. Man writing on paper, hands with post-it notes, 3 men around a laptop.

sgiliau a hyfforddiant

Rhowch hwb i’ch sgiliau, dysgu yn y swydd a chael mwy o gymwysterau i gynyddu eich rhagolygon swydd
Dysgu mwy amsgiliau a hyfforddiant