Neidio i’r cynnwys

Ydych chi wedi ystyried gweithio ym maes manwerthu bwyd?

supermarket

Os ydych yn cadw llygad am gyfle gwaith newydd, gallai’r sector manwerthu bwyd gynnig mwy nag yr ydych yn ei sylweddoli. Symudodd Dragos o’r sector lletygarwch i swydd newydd yn Sainsbury’s – gwyliwch y fideo hon i glywed am ei stori.

Dyma bedair myth poblogaidd am y sector, wedi’i chwalu …

“Rhaid bod gennych brofiad blaenorol ym maes manwerthu”

Nid oes angen i chi fod â phrofiad blaenorol ym maes manwerthu i wneud cais. Dechreuodd Dragos swydd newydd fel Cynorthwyydd Masnachu i Sainsbury’s ar ôl colli ei swydd yn y sector lletygarwch. Nid oedd ganddo unrhyw brofiad blaenorol yn y sector manwerthu bwyd. Roedd ei sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys gwasanaethau cwsmeriaid ac amldasgio, yn ddefnyddiol ar gyfer trosglwyddo i’w rôl newydd.

“Mae’n sector heb unrhyw gyfleoedd i symud ymlaen”

Os oes gennych uchelgais, mae cyfleoedd i symud ymlaen ar gael ym maes manwerthu. Dechreuodd Dragos swydd newydd fel Cynorthwyydd Masnachu i Sainsbury’s heb unrhyw brofiad blaenorol yn y sector manwerthu ac fe’i ddyrchafwyd yn rheolwr yn y siop yn eithaf cyflym.

“Mae cyflogau’n wael”

Mae gan lawer o swyddi ym maes manwerthu bwyd gyflogau mynediad isel ond fel arfer mae potensial i enillion godi. Mae cyfleoedd i symud ymlaen i reoli siopau; mae swyddi lefel mynediad yn dechrau ar oddeutu £17,472 y flwyddyn tra gall y gweithwyr mwyaf profiadol wneud hyd at £42,500 y flwyddyn (Ffynhonnell: gwefan Neuvoo, Talent.com).

“Nid yw’n ddiogel gweithio mewn siop”

Mae gan fanwerthwyr bwyd fesurau ar waith i’ch cadw’n ddiogel. Cyn ymgeisio am y rôl yn Sainsbury’s, roedd gan Dragos ei bryderon ynghylch diogelwch ond cafodd fasgiau, menig a glanweithydd dwylo, a chafodd ei sicrhau gan yr amddiffyniad a oedd ar waith.

Yn barod i ymgeisio?

Dyma awgrymiadau da Dragos i sicrhau swydd yn y sector manwerthu bwyd.

Sut i ymgeisio

Chwiliwch ac ymgeisiwch am swyddi ym maes manwerthu bwyd ar wefan Dod o hyd i swydd.

Erthyglau