Neidio i’r cynnwys

Dod o hyd i swydd yng Nghymru

Cardiff Bay

Mae gan Gymru ei marchnad lafur unigryw ac amrywiol ei hun gyda phoblogaeth o oddeutu 3.1 miliwn o bobl. Mae Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwaith, er enghraifft yn ei dinasoedd mawr mae’r sectorau Cyllid, Addysg a Manwerthu yn amlwg. Tra ar hyd y 1,680 milltir o arfordir hardd Cymru mae Twristiaeth, Lletygarwch ac yn fwy diweddar ac, yn gynyddol wrth i ni gyflawni sero net erbyn 2050, mae Technoleg Gwyrdd yn sectorau allweddol.

Sefydliadau lleol sy’n cefnogi pobl i ddod o hyd i swydd

Yng Nghymru mae yna lawer o sefydliadau sy’n cynnig cefnogaeth ar-lein i helpu os ydych yn newydd i’r farchnad swyddi, yn ystyried newid gyrfa, angen help i ysgrifennu CV neu gyda pharatoi am gyfweliad. Os ydych allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau, gallwch hefyd gysylltu â’ch anogwr gwaith canolfan gwaith leol i gael help a chyngor.

Mae fwy o wybodaeth am swyddi mewn gofal cymdeithasol ewch i wefan Social Care Wales

Gall gwefan Gyrfa Cymru eich helpu gyda dewisiadau gyrfa a chyfleoedd i ail hyfforddi

Gwella rhagolygon gyrfa yng Nghymru – os ydych dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth sy’n ennill llai na £26,000 y flwyddyn, neu bod eich swydd mewn perygl? Darganfyddwch sut y gall wefan Cymru’n Gweithio roi mynediad i chi i astudio rhan-amser ar gyrsiau penodol.

Gwirfoddoli yng Nghymru – Os ydych yn meddwl rhoi cynnig ar rywbeth newydd ac ennill sgiliau newydd, darganfyddwch sut gall gwirfoddoli helpu. Darganfyddwch gyfleoedd ar wefan WcVA

Ydych chi’n rhiant sy’n chwilio am waith?

Gallech gael cymorth gyda gofal plant tra rydych yn hyfforddi ac yn ennill sgiliau i gael swydd. Darganfyddwch fwy ar wefan Llyw.Cymru Prosiect Rhieni Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE).

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Gogledd Ddwyrain a Chanolbarth Cymru

Awr Spotlight – Wrecsam

Bob dydd Llun
2-3pm Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightWrexham

Awr Spotlight – Sir Ddinbych

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightSir Ddinbych

Awr Spotlight – Sir y Fflint

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightFlintshire

Awr Spotlight – Powys

Bob dydd Iau
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightPowys

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #NWWalesReview.

Gogledd Orllewin Cymru

Dolenni Cyflogaeth Ieuenctid Conwy

Awr Spotlight – Ynys Môn

Bob dydd Llun
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightAnglesey

Awr Spotlight – Gwynedd

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightGwynedd

Awr Spotlight – Conwy

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightConwy

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #TheNWWalesReview.

Gorllewin Cymru

Awr Spotlight – Sir Benfro

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #SpotlightPembs

Awr Spotlight – Sir Gaerfyrddin

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #SpotlightCarms

Awr Spotlight – Ceredigion

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #SpotlightCeredigion

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #TheWestWalesReview

Bae Abertawe

Awr Spotlight – Abertawe

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SpotlightSwansea

Awr Spotlight – Castell Nedd a Phort Talbot

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBaya chwiliwch am #SpotlightNeathPT

Awr Spotlight – Penybont

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SpotlightBridgend

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SBayReview

De Ddwyrain Cymru

Awr Spotlight – RCT

Bob dydd Llun
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightRCT

Awr Spotlight – Merthyr

Bob dydd Llun
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightMerthyr

Awr Spotlight – Caerffili

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightCaerphilly

Awr Spotlight – Blaenau Gwent

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightBG

Awr Spotlight – Torfaen

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightTorfaen

Awr Spotlight – Sir Fynwy

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightMonmouthshire

Awr Spotlight – Casnewydd

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightNewport

Awr Spotlight – Caerdydd a Bro Morgannwg

Bob dydd Iau
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWalesa chwiliwch am #SpotlightCardiffVOG

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWalesa chwiliwch am #TheSEWalesReview

Digwyddiadau Cenedlaethol

Yn ôl yn y Gêm gydag Undeb Rygbi Cymru

Ydych chi’n gysylltiedig â rygbi Cymru? Ydych chi wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ddiweddar? Mae’r School of Hard Knocks ac Undeb Rygbi Cymru am helpu. Cofrestrwch ar gwrs ar-lein dwys, am ddim. Wythnos o sesiynau gweithgaredd corfforol a lles ynghyd â chyngor cyflogadwyedd arbenigol un i un.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais yma (dolen allanol)

 

Dilynwch eich Canolfan Gwaith leol ar Twitter

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am swyddi, digwyddiadau, cyngor gyrfa a chyfleoedd yn eich ardal leol. Mae ‘oriau swyddi’ yn cael eu cynnal yn rheolaidd ac yn lle gwych i glywed gan gyflogwyr sy’n recriwtio yn eich ardal chi.

Erthyglau