Neidio i’r cynnwys

Awgrymiadau cyfweliadau

Cyngor i'ch helpu i wneud y gorau o'ch cryfderau wrth baratoi ar gyfer, neu yn ystod cyfweliad swydd.

Interview

Perchen y cyfweliad

Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i'r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau i roi mantais i ...

darllen yr erthyglamPerchen y cyfweliad