Neidio i’r cynnwys

Prif awgrymiadau os ydych yn cael cyfweliad o bell

Young woman waving into computer screen

Mae gan Mark Eso, perchennog busnes bach o Leicester, weithlu wedi’u lledaenu ledled y wlad ac felly mae mewn safle da i rannu’r cyngor cadarn. Gwyliwch y fideo yma i glywed prif  awgrymiadau Mark i sicrhau swydd dros wifi….

Os ydych angen cymorth pellach gyda chyfweliadau , mae gan LifeSkills, a grëwyd gyda Barclays, fodiwl sy’n ymdrin â phwrpas cyfweliadau swyddi a’r broses o baratoi ar gyfer un. Ewch i wefan LifeSkills i ddarganfod mwy.

Mae canllaw cam wrth gam i’r broses cyfweld ar gael ar wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol.

Erthyglau

Interview

Perchen y cyfweliad

Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i'r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau i roi mantais i ...

darllen yr erthyglamPerchen y cyfweliad