Neidio i’r cynnwys

Sut i ddechrau yn y diwydiannau creadigol

Girl sitting at a computer and looking at her mobile phone

Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson, Prif Swyddog Gweithredol Mediorite yn Llundain, rai awgrymiadau da i chi…

1. Cael rhywbeth am ddim

Defnyddiwch yr amser gartref i chwilio ar-lein am hyfforddiant am ddim a thiwtorialau fideo ar gyfer darpar gynhyrchwyr a fideograffwyr. Mae adran cyrsiau am ddim Screenskills.coms yn lle gwych i ddechrau, ond mae cwmnïau eraill yn cynnig treialon mis o hyd am ddim… gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod nodyn atgoffa yn eich ffôn i’w ganslo mewn pryd i’w gadw am ddim!

2. LinkedIn yw eich ffrind

Gwella’ch proffil LinkedIn – ehangwch eich rhwydwaith ac yna peidiwch â bod ofn gofyn am gyngor. Efallai y bydd gan rai gweithwyr llawrydd profiadol iawn fwy o amser ar hyn o bryd, oherwydd argyfwng Covid-19, a byddant yn cofio sut beth yw dechrau allan. Felly byddwch yn feiddgar – efallai y cewch fwy o atebion nag yr ydych yn meddwl y cewch! Am fwy o wybodaeth ewch i wefan LinkedIn.

3. Ewch i wyliau – yn rhithiol

Gwnewch gais am leoedd mewn gwyliau creadigol a digwyddiadau rhwydweithio. Mae lleoedd am ddim mewn rhai digwyddiadau bob blwyddyn ac er y bydd rhai o’r digwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu gohirio, dylech ddarganfod bod rhai yn dal i ddigwydd o bell. Efallai y bydd gan rai bwrsariaethau neu leoedd am ddim hefyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu nodi am y dyfodol os na allwch wneud cais nawr.

4. Creu eich gwaith eich hun

Defnyddiwch eich amser yn ddoeth, coladwch eich gwaith hyd yn hyn i mewn i rîl sioe, gwnewch CV fideo neu gasglu a golygu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr mewn ffilmiau byrion. Mae’r sefyllfa Covid-19 wedi gweld cynnydd enfawr o bobl o bob oed gyda’r amser a’r sgiliau newydd eu dysgu i gyfrannu ar-lein ac yn sicr mae stori i’w hadrodd.

5. Cyfarwyddo eich hun â’r rhaglen

Gellir dod o hyd i brentisiaethau ac interniaethau â thâl yn y diwydiant teledu ar wefan y BBC, gwefan ITV a gwefan Channel 4 a byddant yn fwyaf tebygol o fynd ymlaen yng nghyd-destun Covid-19, felly defnyddiwch eich amser yn ddoeth i fod ar flaen y gad. Mae gwefan Sefydliad Ffilm Prydain hefyd yn rhedeg cynllun i bobl dan 19 oed sydd am weithio ym myd ffilmiau ac mae gan eu gwefan lawer o wybodaeth i unrhyw un sydd newydd ddechrau.

Yn fwy cyffredinol, mae gan wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog lawer o adnoddau a chyngor defnyddiol i bobl ifanc i uwchsgilio a chael gwaith wrth reoli eich lles.

Arhoswch yn bositif, parhewch i rwydweithio ac adeiladu eich sgiliau trwy ymarfer… yn y ffordd honno bydd yn ‘wrap’!

Erthyglau