Neidio i’r cynnwys

Mae enillydd medal aur yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn mentro gyda gyrfa newydd

Mae Gordon Doherty, 42, wedi dod o hyd i swydd yn gweithio i Wiltshire Foods yn Greenock, yr Alban ar ôl bod allan o waith am gyfnod. Tarodd Gordon aur ar ddim llai nag wyth achlysur yn ystod gyrfa ddisglair yn y Gemau Olympaidd Arbennig. Fe’i cefnogwyd gan ei anogwr gwaith Laura Harkin a’i gydweithiwr Eileen Mcclafferty i ddod o hyd i waith yn y cwmni.

Meddai: “Hoffwn ddiolch i’m hanogwr gwaith a gweddill y tîm. Ni fyddwn wedi gallu ei wneud heb eu cymorth.”

 Mae Gordon yn gweithio fel paciwr yng nghwmni Ystad Ddiwydiannol Kingston, sy’n danfon i bobl oedrannus ledled gorllewin yr Alban.

Erthyglau