Skip to content

North West

Extra information for people across the NW, including Cheshire, Cumbria, Lancashire, Manchester and Merseyside. Just choose your local area from the list below.

Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy na rydych yn ei sylweddoli. Mae...
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Mae hefyd...
Felly, rydych wedi gwneud argraff dda ar y cyflogwr gyda CV ardderchog, neu ffurflen gais ffantastig – gwych! Rhowch glod...
Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw Mae gan...
Os ydych wedi eich diswyddo, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth ariannol. Gallai Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill helpu...
Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar...
Mae ystod o gyngor a chymorth ar gael os ydych wedi’ch diswyddo neu bod perygl y cewch eich diswyddo. Os...
Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...
Transferable skills can make you really stand out to employers, even if you don’t have specific experience in their industry....
Being made redundant, or just being told that it might happen, can be challenging. But there are plenty of online...
While your online job searches are a great place to start, don’t limit yourself when looking for your next job....
There is a range of advice and support available if you have been made redundant or are at risk of...
Take a mid-life MOT If you are considering a change in career or want to understand your finances, the mid-life...
If you have been made redundant, you may be eligible for financial support. Universal Credit and other benefits could help...
So, you’ve wooed the employer with a cracking CV, or a fantastic application form – great! Give yourself a well-deserved...
If you’re on the look-out for a new job opportunity, the logistics industry could offer more than you realise. Logistics...
Volunteering is a rewarding way of helping others, working on worthwhile projects and meeting new people. It’s also a great...
Darganfyddwch am ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol a allai gefnogi eich chwiliad gwaith
There is no excerpt because this is a protected post.
There is no excerpt because this is a protected post.
There is no excerpt because this is a protected post.
There is no excerpt because this is a protected post.
There is no excerpt because this is a protected post.
A oes angen help llaw arnoch i ddechrau eich gyrfa? Efallai bod angen cyngor arnoch ar eich CV, ffurflenni cais...
Rhowch hwb i’ch rhagolygon trwy dreulio awr bob wythnos yn dysgu ar-lein gyda’r Skills Toolkit. Ewch ar y blaen a...
Do you need a helping hand getting your career started? Perhaps you need advice on your CV, application forms or...
There is no excerpt because this is a protected post.