Neidio i’r cynnwys

Cam 1 – cychwyn arni

Pa fath o swydd ydych chi ei eisiau – eich nod swydd

Os ydych yn cynllunio taith, mae angen i chi gael cyrchfan mewn golwg. Mae’r un peth â swydd.

Gofynnwch i’ch hun: Pa fath o swydd ydych chi ei eisiau? Ysgrifennwch hwn i lawr. Dyna’ch nod swydd. Bydd cael nod clir a realistig yn helpu i’ch cymell a chanolbwyntio.

Meddyliwch am:

 • ba ddiwydiant neu sector rydych chi am weithio ynddo, er enghraifft, lletygarwch, adeiladu, manwerthu
 • pa fath o rôl ydych chi’n edrych amdani, er enghraifft, gwasanaeth cwsmeriaid, rheolaeth, cefnogaeth swyddfa
 • ble ydych chi eisiau gweithio, hynny yw, pa leoliad – pa mor bell allwch chi deithio
 • pa oriau ydych chi am weithio
 • ydych chi eisiau swydd barhaol neu dros dro
 • pa dâl / cyflog ydych chi ei eisiau

Wrth gwrs, gall pethau newid, felly bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd arnoch, ond mae gennych eich man cychwyn.

Pan fyddwch yn ystyried chwilio am swydd newydd, efallai y bydd pethau eraill y mae’n rhaid i chi eu hystyried, megis:

 • A fyddai angen gofal plant arnoch chi? Mae ystod o gefnogaeth gyda chost gofal plant ar gael. Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Costau Gofal Plant
 • Os ydych yn gofalu am berson arall, a yw’r gefnogaeth ar gael i’ch helpu chi i gydbwyso gwaith a gofalu? Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen Cefnogaeth i ofalwyr
 • A allwch gyrraedd ar amser? Os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio, darganfyddwch eich opsiynau. Cewch afael ar amserlenni i weld beth sy’n bosibl
 • Os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd, efallai y bydd cefnogaeth ar gael i’ch helpu i mewn i waith – darganfyddwch fwy ar ein tudalen Help i bobl anabl
 • A oes gennych fynediad i’r TG cywir? Mae llawer o chwilio am swydd yn cael ei wneud ar-lein. Os nad oes, gofynnwch eich llyfrgell leol am archebu rhywfaint o amser cyfrifiadur

Beth ydych chi’n dda yn ei wneud?

Gwnewch restr o’r hyn rydych chi’n dda yn ei wneud a’r pethau rydych chi’n eu mwynhau. Mae hyn yn ffordd wych o ddechrau meddwl am yr hyn y gallwch ei gynnig i gyflogwr yn y dyfodol ac mae hefyd yn eich atgoffa o’r holl bethau rydych chi’n eu gwneud yn dda. Ymhlith y pethau i feddwl amdanynt mae:

 • Eich cymwysterau – yn yr ysgol, coleg, prifysgol ac yn y gwaith
 • Sgiliau yn seiliedig ar waith – bydd y sgiliau a’r profiad a gawsoch mewn swyddi blaenorol o ddiddordeb i gyflogwyr. Gallai’r rhain fod yn sgiliau technegol penodol neu sgiliau ‘trosglwyddadwy’ y byddai’r mwyafrif o gyflogwyr yn eu gwerthfawrogi, megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu, gallu i addasu a rheoli amser
 • Y tu allan i waith – mae pawb yn ennill sgiliau trwy eu bywydau neu hobïau o ddydd i ddydd. Er enghraifft, mae rheoli amser a sgiliau trefnu yn bwysig i rieni a gofalwyr; a gall unrhyw hobi ofyn am sgiliau mewn pethau fel TG neu waith tîm

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Cam 2 – hybu eich cyfle’

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Cynllunio eich chwiliad swydd’