Neidio i’r cynnwys

Manwerthu

Mae manwerthu yn cynnig cyfle i weithwyr gael gyrfa hirdymor, wrth ddatblygu sgiliau trwy amrywiaeth o gyfleoedd. Mae digon o leoedd manwerthu gwag ar gael ledled y DU, felly beth bynnag fo’ch sgiliau neu’ch cefndir, gallai fod rôl i chi.

Mathau o rolau

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ym maes manwerthu, mae amrywiaeth o swyddi mewn gwahanol feysydd y gallech eu hystyried. Efallai y bydd angen cymwysterau TGAU (neu gyfwerth) ac uwch ar gyfer rhai o’r rolau hyn, ond mae llawer o gyflogwyr yn cynnig rolau lefel mynediad a phrentisiaethau, ac efallai na fydd angen y cymwysterau hyn arnynt. Mae’r swyddi amrywiol a allai fod ar gael i chi yn cynnwys:

 • Ariannwr
 • Cynorthwyydd gwerthu
 • Cyfarwyddwr manwerthu
 • Prynwr
 • Gweithredwr marchnata
 • Rheolwr prosiect manwerthu
 • Dylunydd
 • Rheolwr logisteg
 • Rheolwr siop.

Mae llawer o fanteision i weithio yn y sector manwerthu, gan gynnwys:

 • Gall y cyflog ar gyfer rolau lefel mynediad fod yn uwch na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol, a gall rolau rheoli fod yn fwy na £40,000 y flwyddyn
 • Mae gweithlu amrywiol, cynhwysol a hygyrch sy’n galluogi llawer o geiswyr gwaith ledled y DU i wneud cais am rôl
 • Mae llawer o swyddi manwerthu yn cynnig oriau gwaith rhan-amser a hyblyg
 • Gellir darparu hyfforddiant yn y rhan fwyaf o rolau, sy’n golygu bod gennych gyfle i symud ymlaen yn gyflym yn eich gyrfa.
Menyw mewn mwgwd wyneb, rhwyd gwallt a menig yn gweithio mewn amgylchedd di-haint

Sgiliau dymunol

Y prif bethau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yw sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, cyfathrebu, gwydnwch, sgiliau datrys problemau a’r gallu i weithio mewn tîm.

Efallai na fydd angen cymwysterau neu brofiad mewn rôl flaenorol arnoch i gael swydd mewn manwerthu, ac mae’r sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu cynnig yn cyfrif am lawer.

Dysgu mwy

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

Erthyglau

Sectorau eraill sy’n cyflogi ar hyn o bryd