Neidio i’r cynnwys

Gwirfoddoli – Y ‘Cymysgedd Cyfrinachol’ I Gael Swydd

Os ydych chi’n chwilio am y swydd ddelfrydol honno, mae rhywbeth a all wneud eich CV yn dda iawn.

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ennill sgiliau a phrofiadau a all eich helpu i gael eich swydd nesaf, yn ogystal â rhoi cyfle i chi gefnogi eich cymuned.

Dyma 6 rheswm pam y gallai gwirfoddoli fod y ‘cymysgedd cyfrinachol’ rydych ei angen i roi hwb i’ch apêl yn y farchnad.

Uwchraddio eich CV

 • Gall gwirfoddoli ychwanegu i’ch CV. Mae cyflogwyr wrth eu bodd yn gweld profiad o wirfoddoli. Mae’n dangos eich bod yn rhagweithiol, yn angerddol ac mae gennych sgiliau a diddordebau amrywiol.
 • Mae gwefannau fel Do-it.org (gwefan allanol) a Volunteering Matters (gwefan allanol) yn cynnig llwyth o gyfleoedd.

Cynyddu eich hyder

 • Gall camu i mewn i’r farchnad swyddi fod yn frawychus, ond gall gwirfoddoli roi hwb i’ch hyder.
 • Byddwch yn ennill profiad ymarferol, cwrdd â phobl newydd, ac yn teimlo eich bod wedi’ch grymuso gan wybod eich bod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol — gall pob un ohonynt eich helpu i edrych yn wych mewn cyfweliadau swydd.
 • Wrth i chi chwilio am gyfleoedd, cadwch lygad allan am y rhai sy’n cyd-fynd â’ch nodau gyrfa.
 • Pan fyddwch yn rhan o’r tîm, efallai y byddwch hefyd yn gofyn am wneud gweithgareddau sy’n datblygu’r sgiliau rydych eu hangen ar gyfer eich swydd ddelfrydol.

Datblygu sgiliau gwerthfawr

 • Mae gwirfoddoli’n ffordd wych i ddysgu sgiliau newydd. P’un a yw’n gyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth, neu ddatrys problemau, byddwch yn cael profiad ymarferol y mae cyflogwyr ei eisiau.

Rhwydweithio fel arbenigwr

 • Nid yw gwirfoddoli ond yn ymwneud â’r gwaith; mae hefyd yn ymwneud â’r bobl rydych yn cwrdd â hwy. Byddwch yn rhwbio ysgwyddau gyda phob math o bobl – darpar fentoriaid, cydweithwyr yn y dyfodol, ac efallai hyd yn oed eich bos nesaf!
 • Mae’r cyfryngau cymdeithasol, colegau a rhaglenni gwirfoddoli prifysgol yn lefydd da i greu cysylltiadau a allai agor drysau i gyfleoedd gwaith.

Ennill dealltwriaeth o’r diwydiant

 • Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae diwydiant penodol fel mewn gwirionedd? Gwirfoddolwch yn y sector hwnnw! Neidiwch i mewn i’r cyfleoedd hyn i gael blas ar wahanol ddiwydiannau, dysgu’r gwaith, a phenderfynu ai dyma’r lle iawn i chi.

Sefyll allan mewn cyfweliadau

 • Pan fydd cyfwelydd yn gofyn, “Dywedwch wrthyf am amser roeddech yn wynebu her,” dychmygwch rannu stori o’ch profiad gwirfoddoli! Gall fod yn foment sy’n sefyll allan sy’n arddangos eich sgiliau a’ch ymrwymiad.
 • Straeon gwirfoddoli yw’r cynhwysion arbennig sy’n gwneud i’ch cyfweliad fynd i lawr yn wych!

Cofiwch, mae pob profiad gwirfoddoli yn gam tuag at eich nodau gyrfa. Felly, ewch allan yno, gwirfoddolwch, a gweld beth y gallai ei wneud i chi!

Ewch i’r dudalen nesaf ‘7 ffordd wych o gael swydd gwirfoddoli ’ →

← Yn ôl i’r dudalen dewislen ‘Ifanc ac yn chwilio am waith?’