Neidio i’r cynnwys

Cam 7 – Gwirio ac adolygu’ch cynnydd

Os ydych yn brysur yn anfon ceisiadau swydd neu’n adeiladu’ch sgiliau, mae’n hawdd colli trywydd sut rydych chi’n gwneud. Felly neilltuwch beth amser, efallai unwaith yr wythnos, i bwyso a mesur. Mae hyn yn ddefnyddiol fel y gallwch weld:

  • Beth rydych wedi’i wneud a’i gyflawni
  • Beth sydd angen i chi ei wneud o hyd
  • Beth sydd i ddod yn yr wythnos i ddod
  • Beth sydd wedi gweithio’n dda a beth sydd ddim.

Yna gallwch weithio allan beth i’w wneud nesaf. A oes pethau y gallwch wneud mwy neu lai ohonynt? Oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch? A oes angen i chi ehangu eich chwiliad gwaith i feysydd neu sectorau eraill?

Mae hon hefyd yn ffordd dda o aros yn llawn cymhelliant. Os ydych chi wedi cael rhai gwrthodiadau yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, gallwch edrych yn ôl a gweld eich cyflawniadau a lle gall cyfleoedd yn y dyfodol orwedd.

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Cynllunio eich chwiliad swydd’