Neidio i’r cynnwys

Cam 2 – hybu eich cyfle

Gwnewch ymchwil

Darganfyddwch am y cyflogwyr a’r mathau o swyddi mae gennych ddiddordeb ynddynt:

  • Ymchwiliwch y diwydiant neu’r sector – darganfyddwch fwy am ystod o sectorau ar ein tudalen sector
  • Edrychwch ar wefannau cwmnïau y mae gennych ddiddordeb ynddynt – darganfyddwch sut brofiad yw gweithio iddynt, y mathau o swyddi sydd ganddynt a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi
  • Dilynwch gyflogwyr allweddol ar gyfryngau cymdeithasol – mae’n ffordd hawdd o gadw golwg ar yr hyn y mae cwmni’n ei wneud a digwyddiadau mawr y maent yn rhan ohonynt. Efallai y byddant hefyd yn hysbysebu swyddi gwag ar gyfryngau cymdeithasol
  • Mae yna wefannau lle gallwch weld adolygiadau o wahanol gwmnïau a sut beth yw gweithio iddynt

Ennill sgiliau a hybu’ch cyfleoedd

Trwy weithio allan eich nodau swydd, amlinellu’r sgiliau sydd gennych a darganfod mwy am y math o waith rydych chi ei eisiau, dylech fod yn barod i ddechrau edrych a cheisio am swyddi.

Ond efallai eich bod hefyd wedi darganfod rhai meysydd lle mae gennych fylchau yn eich sgiliau neu’ch profiad. Peidiwch â phoeni, byddwch yn onest ynglŷn â ble mae gennych fylchau – does neb yn gwybod popeth a gall llenwi’r bylchau fod yn syml. Ac mae bob amser yn dda buddsoddi ynoch chi’ch hun a dysgu pethau newydd. Dyma rai opsiynau ar gyfer ffyrdd y gallech roi hwb i’ch rhagolygon:

Defnyddiwch eich Canolfan Waith lleol – os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol, bydd gan eich anogwr gwaith wybodaeth a chyngor ar gyfleoedd lleol ar gyfer hyfforddiant, treialon gwaith a phrofiad gwaith. Darganfyddwch fwy am y Ganolfan Byd Gwaith

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Cam 3 – paratoi eich CV a llythyr eglurhaol’

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Cynllunio eich chwiliad swydd’