Neidio i’r cynnwys

Y menopos a’r gwaith

Menywod dros 50 oed yw’r rhan o’r gweithlu sy’n tyfu gyflymaf, a bydd llawer yn mynd drwy’r menopos yn ystod eu bywyd gwaith.

Mae’n bwysig i  gyflogwyr gefnogi pobl sy’n mynd drwy’r menopos fel eu bod yn gallu, nid yn unig aros mewn gwaith, ond i gyrraedd eu llawn botensial.

Mae canllawiau ar gael i unigolion a chyflogwyr i helpu sgyrsiau yn y gweithle, ac i  greu amgylchedd cynhwysol lle mae gweithwyr a rheolwyr yn teimlo’n hyderus i drafod unrhyw addasiadau ymarferol y gallai fod eu hangen.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth gan y sefydliadau canlynol:

Yn ddiweddar, penodwyd  Helen Tomlinson yn Hyrwyddwr Cyflogaeth Menopos gan y llywodraeth i gynyddu ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â’r menopos a’r gwaith, ac i  annog cyflogwyr i helpu merched i aros yn y gwaith a datblygu.