Neidio i’r cynnwys

Darganfyddwch fwy am CVs a llythyrau eglurhaol

Os yw cyflogwr yn gofyn i’ch CV cael ei gyflwyno ar-lein ac nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gofynnwch yn eich llyfrgell leol am archebu amser i ddefnyddio cyfrifiadur. Efallai bydd yna gyrsiau lleol os oes angen i chi ddatblygu eich sgiliau digidol hefyd. Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, gallwch hefyd gofyn eich Anogwr Gwaith am fynediad at gyfrifiadur.

Ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol (gwefan allanol) am ganllaw ar bob cam o lunio CV a mwy o awgrymiadau a chyngor ar sut i ysgrifennu (gwefan allanol)llythyr eglurhaol da.

Am gymorth CV yng Nghymru, ewch i wefan Gyrfa Cymru (gwefan allanol).

Am gymorth CV yn yr Alban, ewch i wefan My World of Work (gwefan allanol).

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Gwneud i’ch CV sefyll allan’