Neidio i’r cynnwys

5 awgrym am Lwyddiant Mewn Cyfweliad

Paratoi – fel eich bod yn gwybod beth rydych yn son am

Ymarfer – ymarferwch eich atebion

  • Dywedwch nhw’n uchel o flaen drych.
  • Yn well fyth, ymarferwch gyda ffrind neu aelod o’r teulu. Gall helpu i dawelu’ch nerfau.

Trefnu – cael yr hanfodion yn eu lle

  • Cynlluniwch eich taith i’r cyfweliad fel eich bod yn rhoi digon o amser i chi’ch hun.
  • Neu os yw ar-lein, gwnewch yn siwr bod eich technoleg yn gweithio a dod o hyd i rywle na fydd neb tarfu arnoch chi.

Anadlu – tawelu’r nerfau

  • Mae anadlu’n dyfn cyn i chi ddechrau yn arafu cyfradd curiad eich calon.
  • Bydd cymryd anadl cyn pob ateb yn rhoi amser i chi feddwl.

Ymgysylltu – dangoswch eich hyder

  • Gwenwch (ond nid fel The Joker).
  • Eisteddwch yn unionsyth – mae’n dangos bod gennych ddiddordeb, ac mae’n gallu helpu eich anadlu.
  • Gwnewch gyswllt llygad, ond peidiwch â syllu. Ceisiwch wneud cyswllt llygaid 70% o’r amser pan fyddwch chi’n gwrando a 50% o’r amser pan fyddwch chi’n siarad.

Eisiau gwybod mwy? Edrychwch ar ein hadran ar wneud eich marc mewn cyfweliadau swydd.

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Cadw yn ddigynwryf ac yn hyderus mewn cyfweliadau’ →

← Yn ôl i’r dudalen dewislen ‘Ifanc ac yn chwilio am waith?’