Neidio i’r cynnwys

Cam 3 – paratoi eich CV a llythyr eglurhaol

  • Mae cael eich CV yn gywir yn rhan allweddol o’r cais am swydd. Bydd nifer o gyflogwyr yn gofyn am CV, felly mae’n bwysig i baratoi un yn gynnar.
  • Bydd rhai recriwtwyr yn gofyn am lythyrau eglurhaol ar gyfer ceisiadau swydd. Hyd yn oed os nad ydynt, mae’n ymarfer da i ddarparu llythyr eglurhaol yn rhoi gwybod i’r cyflogwr mai chi yw’r “ffit iawn” ar gyfer y rôl
  • Edrychwch ar ein tudalennau ar ysgrifennu CV a llythyrau eglurhaol i gychwyn arni, neu os oes gennych CV yn barod, gwnewch yr un sydd gennych hyd yn oed yn well.

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Cam 4 – creu cynllun’

← Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Cynllunio eich chwiliad swydd’