Neidio i’r cynnwys

Dim profiad gwaith? Canolbwyntiwch ar beth sydd gennych

  • Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith neu ddim profiad gwaith, ond does gan neb ddim profiad.
  • Mae yna lawer o sgiliau y byddwch chi wedi eu datblygu y tu allan i’r gweithle, er enghraifft, drwy wirfoddoli, hobïau, gweithgareddau gofalgar neu gymunedol.
  • Gallai’r rhain cynnwys sgiliau ‘trosglwyddadwy’ mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn eu gweld yn werthfawr, fel gweithio mewn tîm, cyfathrebu, y gallu i addasu a rheoli amser.
  • Rhestrwch eich cyrhaeddiadau ar eich CV – mae’n dangos eich bod yn berson effeithiol sydd â mwy i’w gynnig na dim ond cyflawni tasgau dyddiol.
  • Defnyddiwch yr adran ‘hobïau a diddordebau’ yn eich CV i ddangos sgiliau neu brofiad sy’n berthnasol i’r rôl rydych chi’n gwneud cais amdano.
  • Mae gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol wefan Asesu Sgiliau (gwefan allanol) a all eich helpu i adnabod eich talentau

 

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Byddwch yn gywir ac yn broffesiynol’ →

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Gwneud i’ch CV sefyll allan’