Neidio i’r cynnwys

Cadw’ch CV yn glir a chryno

  • Mae hyd y CV delfrydol yn ddwy ochr – mae recriwtwyr yn bobl brysur, ac yn aml mae ganddynt nifer fawr o CVs i edrych trwyddo.
  • Rhowch gynnig ar ddefnyddio pwyntiau bwled. Gallant helpu i wneud eich CV yn haws ei ddarllen.
  • Mae cynnwys proffil personol 1-2 brawddeg ar y brig yn rhoi cipolwg ar eich sgiliau ac yn gwneud argraff gynnar gref.

Ewch i’r dudalen nesaf ‘Teilwra eich CV’ →

Ewch yn ôl i dudalen dewislen ‘Gwneud i’ch CV sefyll allan’