Skip to content

Ymgeisio am swyddi heb brofiad? Dyma sut i adeiladu a gwerthu eich sgiliau

Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw

Mae gan Y Guardian gyngor da (gwefan allanol)

Gwnewch yn siwr eich bod yn ystyried ceisio am swyddi mewn diwydiannau allweddol (gwefan allanol) sy’n ehangu ar hyn o bryd fel logisteg, manwerthu bwyd ac amaethyddiaeth. Mae angen ychydig neu dim profiad ar gyfer llawer o swyddi ac mae hyfforddiant yn y swydd.

Os oes angen help pellach i ysgrifennu CV arnoch, mae gan LifeSkills, a grëwyd gyda Barclays, adeiladwr CV. Ewch i wefan LifeSkills (gwefan allanol) i ddarganfod mwy. lo