Skip to content

Ydych chi’n ein dilyn ar Twitter?

Man looking at this smartphone

Ydych chi’n dilyn eich Canolfan Byd Gwaith leol ar Twitter? Mae cyfrifon Twitter y Ganolfan Gwaith yn darparu ffynhonnell gyson o swyddi yn eich ardal, yn ogystal â’ch cefnogi i wneud cais amdanynt.

Dod o hyd i swydd yn eich ardal leol

Dewch o hyd i’ch cyfrif Twitter Canolfan Gwaith leol a’i ddilyn i gael y swyddi sydd fwyaf perthnasol i chi. Mae mwy na 60 o gyfrifon lleol ledled y wlad.

Gallwch hefyd ddilyn cyfrif Twitter @JCPJobsPlusMore sy’n cynnwys recriwtio cenedlaethol.

Os nad oes gennych un eisoes, mae am ddim ac yn hawdd cofrestru ar gyfer cyfrif Twitter ar Twitter.

Siaradwch â chyflogwyr

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn cefnogi cyflogwyr sy’n recriwtio i ddod o hyd i bobl wych fel chi. Mae rhai cyfrifon lleol yn rhedeg “awr swyddi” pwrpasol i ddod â nhw ynghyd â cheiswyr gwaith a gall hwn fod yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau am eu swyddi gwag.

Gwybod pwy sy’n recriwtio

Bydd eich cyfrif Twitter Canolfan Byd Gwaith leol yn eich helpu i ddeall pwy sy’n recriwtio ar hyn o bryd yn eich ardal leol ac ym mha sectorau. Mae hyn yn bwysig iawn ar hyn o bryd gan fod y farchnad swyddi’n newid oherwydd Coronafeirws.

Yn hytrach na chwilio am yr un mathau o rolau rydych wedi’u gwneud o’r blaen, gallai eich helpu i ystyried sut y gallai’ch sgiliau fod yn berthnasol i sectorau eraill. Darganfyddwch fwy am y miloedd o swyddi sydd ar gael mewn diwydiannau hanfodol sy’n cadw Prydain i redeg.

Cynnwys cysylltiedig