Skip to content

Trydaru’ch hun allan o swyddi: peidiwch â gadael i’r cyfryngau cymdeithasol eich taflu oddi ar y cledrau

Rydym i gyd wedi ei wneud: mynd i Twitter a bwrw llid, gan wybod bydd yr ychydig gannoedd o ffrindiau a dilynwyr yn cydymdeimlo â’n trafferthion. Sy’n beth da . . . oni bai eich bod yn edrych am swydd.

Mae’n ddiflas, ond mae plismona’ch iaith ar y cyfryngau cymdeithasol yn angenrheidiol. Er enghraifft, osgoi gormod o rhegeiriau diangen, ceisio peidio â thrydaru pob pennod o deledu canol ddydd yn fyw, ac osgoi’r temtasiwn i achwyn ar ddiffyg ymateb i geisiadau swyddi. Os ydych chi’n meddwl nad yw cyflogwyr yn eich Googlo cyn cysylltu â chi am gyfweliad, rydych yn anghywir.

Mae’r cyfyngau cymdeithasol yn lle i chi fod eich hun, a gall hynny arwain i gyfleoedd  swyddi (gall bod yn ddoniol ac yn ddynol ar Twitter fynd i leoedd yn y diwydiannau creadigol), ac mae’n declyn gwych ar gyfer rhwydweithio. Ond, gallwch wneud anghymwynas â chi’ch hun os yw cyflogwr posibl yn edrych ar eich proffil ac yn eich gweld yn brwydro, rhannu fideos rhyfedd ar Facebook, neu’n cyfaddef cael eich diod cyntaf cyn 1pm. Os oes gennych ‘sgiliau cyfathrebu’ wedi eu rhestru ar eich CV, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o’u dangos; fel arall, defnyddiwch eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol i’w hogi.

Cynnwys cysylltiedig