Skip to content

Swyddi lefel mynediad a sut i ddod o hyd iddynt

Os ydych yn gadael yr ysgol, y coleg, neu’r prifysgol, gall ddod o hyd i swydd sy’n eich siwtio fod yn dasg frawychus. Dyma ganllaw defnyddiol i ddechrau.

Beth i edrych amdani

Cyn i chi ddechrau chwilio am waith, byddwc yn glir ar ba fath o swyddi fydd yn siwtio’ch lefel o addysg, diddordebau, sgiliau, gwerthoedd, a phersonoliaeth. Ewch i wefan y National Careers Service a llenwch holiadur y  Skills health check i helpu i adnabod pa fath o swyddi gallai fod yn ffit da i chi.

Mae swyddi lefel mynediad yn swyddi sy’n tueddi i ofyn am lai o brofiad a chyfrifoldeb. Ond cofiwch eich amcanion gyrfa hefyd – gall swyddi lefel mynediad fod yn gam gwych i swydd well.

Os yw cyflog yn ffactor pwysig, dyma’r 10 swydd lefel mynediad sy’n talu orau y gallwch eu hystyried.

Sut i adnabod swyddi lefel mynediad…

1. Cael cyngor gan eich gwasanaeth gyrfaoedd

Y cam cyntaf yw siarad â gwasanaeth gyrfaoedd eich ysgol, coleg, chweched dosbarth, neu sefydliad. Bydd y staff yn hapus i’ch helpu bob cam o’r proses chwilio am swydd. Yn aml bydd ganddynt gysylltiadau i gyflogwyr lleol sy’n edrych am fyfyrwyr fel chi a byddant yn darparu cyngor ar eich ceisiadau.

2. Cofrestru ar y 10 gwefan swyddi blaenllaw

Dylech greu proffil a chofrestru am hysbysiadau swyddi ar y gwefannau swyddi blaenllaw. Gallwch hefyd chwilio am am swyddi lefel mynediad a swyddi graddedigion ar wasanaeth Dod o hyd i Swydd. Darllenwch yr erthygl hon sydd ag awgrymiadau ar gosod eich dewisiadau chwilio i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

3. Cofrestu ar wefanau recriwtio myfyrwyr

Dylech greu proffil a chofrestru am hysbysiadau swyddi ar wefannau recriwtio arbenigol fel e4s, Student Job, a Milkround lle cewch hyd i swyddi gwag i fyfyrwyr.

4. Ymuno â gwefan rhwydweithio proffesiynol

Dylech greu proffil ar wefan rhwydweithio proffesiynol LinkedIn a chwilio am swyddi lefel mynediad. Dylech rwydweithio â ffrindiau a chysylltiadau i ddod i wybod am swyddi lefel mynediad mewn cwmnïau.

5. Edrych ar wefannau cyflogwyr

Mae gan llawer o gyflogwyr gynlluniau hyfforddi graddedigion, interniaethau, a phrentisiaethau uwch mewn lle i nifer o swyddi o fewn sectorau gwahanol. Edrychwch ar eu gwefannau’n uniongyrchol. Gallwch ddechrau chwilio trwy edrych ar restr 100 cyflogwyr blaenllaw i raddedigion y Times.