Skip to content

SWYDDI LEFEL MYNEDIAD A SUT I DDOD O HYD IDDYNT

Young woman looking happy with earphones in

Cyn cychwyn ar eich chwiliad gwaith, byddwch yn glir pa fath o rôl fydd yn gweddu i’ch lefel addysg, diddordebau, sgiliau, gwerthoedd a phersonoliaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol i gael mwy o fanylion. Gallwch hefyd gymryd yr holiadur Skills health check ar wefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol i helpu i nodi pa grwpiau swyddi a allai fod yn addas i chi.

Cadwch lygad am y bathodyn cyflogwr sy’n gyfeillgar i ieuenctid, mae hyn yn eich helpu i wybod pa sefydliadau sy’n helpu ac yn datblygu pobl ifanc yn broffesiynol ac yn bersonol. Darganfyddwch fwy ar wefan Youth Employment UK.

Beth i edrych amdani

Cyn i chi ddechrau chwilio am waith, byddwc yn glir ar ba fath o swyddi fydd yn siwtio’ch lefel o addysg, diddordebau, sgiliau, gwerthoedd, a phersonoliaeth. Ewch i wefan y National Careers Service (gwefan allanol) a llenwch holiadur y Skills health check (gwefan allanol) i helpu i adnabod pa fath o swyddi gallai fod yn ffit da i chi.

Mae swyddi lefel mynediad yn swyddi sy’n tueddi i ofyn am lai o brofiad a chyfrifoldeb. Ond cofiwch eich amcanion gyrfa hefyd – gall swyddi lefel mynediad fod yn gam gwych i swydd well.

Os yw cyflog yn ffactor pwysig, dyma’r 10 swydd lefel mynediad sy’n talu orau (gwefan allanol) y gallwch eu hystyried.

Sut i adnabod swyddi lefel mynediad…

1. Cael cyngor gan eich gwasanaeth gyrfaoedd

Y cam cyntaf yw siarad â gwasanaeth gyrfaoedd eich ysgol, coleg, chweched dosbarth, neu sefydliad. Bydd y staff yn hapus i’ch helpu bob cam o’r proses chwilio am swydd. Yn aml bydd ganddynt gysylltiadau i gyflogwyr lleol sy’n edrych am fyfyrwyr fel chi a byddant yn darparu cyngor ar eich ceisiadau.

2. Cofrestru ar y 10 gwefan swyddi blaenllaw

Dylech greu proffil a chofrestru am hysbysiadau swyddi ar y gwefannau swyddi blaenllaw (gwefan allanol). Gallwch hefyd chwilio am am swyddi lefel mynediad (gwefan allanol) a swyddi graddedigion (gwefan allanol)  ar wasanaeth Dod o hyd i Swydd (gwefan allanol) . Darllenwch yr erthygl hon sydd ag awgrymiadau ar gosod eich dewisiadau chwilio (gwefan allanol) i ddod o hyd i’r cyfleoedd cywir.

3. Cofrestu ar wefanau recriwtio myfyrwyr

Dylech greu proffil a chofrestru am hysbysiadau swyddi ar wefannau recriwtio arbenigol fel e4s (gwefan allanol) , Student Job (gwefan allanol), a Milkround (gwefan allanol) lle cewch hyd i swyddi gwag i fyfyrwyr.

4. Ymuno â gwefan rhwydweithio proffesiynol

Dylech greu proffil ar wefan rhwydweithio proffesiynol LinkedIn (gwefan allanol) a chwilio am swyddi lefel mynediad (gwefan allanol). Dylech rwydweithio â ffrindiau a chysylltiadau i ddod i wybod am swyddi lefel mynediad mewn cwmnïau.

5. Edrych ar wefannau cyflogwyr

Mae gan llawer o gyflogwyr gynlluniau hyfforddi graddedigion, interniaethau, a phrentisiaethau uwch mewn lle i nifer o swyddi o fewn sectorau gwahanol. Edrychwch ar eu gwefannau’n uniongyrchol. Gallwch ddechrau chwilio trwy edrych ar restr 100 cyflogwyr blaenllaw i raddedigion y Times (gwefan allanol).

Cynnwys cysylltiedig


Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol. Cynnwys cysylltiedig Awgrymiadau CV Awgrymiadau...
Disabled man in a meeting with a female
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhoi ei brif awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau. Gall cyfweliad swydd fod yn...
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...

Cychwyn ar eich gyrfa?