Skip to content

Somerset

Welcome to the local page for Somerset. Here you can find updates about local events, support and job vacancies, as well as a link to your local Jobcentre Plus Twitter account.

Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy na rydych yn ei sylweddoli. Mae...
Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Hefyd,...
Felly, rydych wedi gwneud argraff dda ar y cyflogwr gyda CV ardderchog, neu ffurflen gais ffantastig – gwych! Rhowch glod...
Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw Mae gan...
Os ydych wedi eich diswyddo, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth ariannol. Gallai Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill helpu...
Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar...
Mae ystod o gyngor a chymorth ar gael os ydych wedi’ch diswyddo neu bod perygl y cewch eich diswyddo. Os...
Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...
Transferable skills can make you really stand out to employers, even if you don’t have specific experience in their industry....
There are plenty of online tools to help you find a new job. Online job searches are generally free, available...
There is a range of advice and support available if you have been made redundant or are at risk of...
Take a mid-life MOT If you are considering a change in career or want to understand your finances, the mid-life...
If you have been made redundant, you may be eligible for financial support. Universal Credit and other benefits could help...
So, you’ve wooed the employer with a cracking CV, or a fantastic application form – great! Give yourself a well-deserved...
If you’re on the look-out for a new job opportunity, the logistics industry could offer more than you realise. Logistics...
Volunteering is a rewarding way of helping others, working on worthwhile projects and meeting new people. Plus it’s also a...
Work Coach roles – new vacancies! DWP and local Jobcentres have launch a second wave of nationwide Work Coach recruitment,...
Find out about certain sectors recruiting and where else to look for vacancies. 
Mae yna lawer o ffyrdd i fynd i mewn i adeiladu Gallwch chi ddechrau swydd ym maes adeiladu ar unrhyw...
Os ydych yn dosturiol, yn cael synnwyr o hwyl ac yn mwynhau gweithio gyda phobl, yna gallai gyrfa mewn gofal...
Cyllid ReAct Os cawsoch eich diswyddo, neu wedi dod yn ddi-waith, ar 1 Ionawr 2020 neu ers hynny, gallai fod...
There is no excerpt because this is a protected post.
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael swydd oherwydd materion gofal plant, gallai’r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth...
Wedi’i ariannu trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cymunedau am Waith (CfW) yn darparu help un i un i bobl sydd...
If you are finding it difficult to get a job because of childcare issues, the Parents Childcare and Employment (PaCE)...
Funded through the European Social Fund, Communities for Work (CfW) provides one-to-one help to people who need extra support to...

Visit the @JCPinSomerset Twitter account for the latest vacancies and support available to you.