Skip to content

Sut i reoli’ch arian ar ôl colli’ch swydd

Gall pryderon ariannol gynyddu’n gyflym pan fyddwch wedi colli’ch swydd. Y newyddion da yw bod llawer o gymorth ar gael.

Mae gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ffynhonnell wych o gyngor annibynnol.

  • gwiriwch eu herthygl ‘5 cam i’w cymryd pan gollwch eich swydd ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol sy’n cynnig cyngor ymarferol i gael eich cyllid yn ôl ar y trywydd iawn cyn i chi sicrhau eich rôl nesaf.
  • mae gwefan Money Saving Expert hefyd yn darparu cyngor arbenigol ar ba gamau i’w cymryd os ydych wedi cael eich diswyddo.

Gallwch hefyd eu ffonio am gymorth ar 0800 138 7777 (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm). Gwiriwch gostau galwadau gyda’ch darparwr ffôn.

Gwiriwch a ydych chi’n gallu cael help gan Gredyd Cynhwysol neu fudd-daliadau eraill – ewch i’r wefan Cymorth Cyflogaeth a Budd-daliadau i ddarganfod mwy.

Cynnwys cysylltiedig