Skip to content

Sut i chwilio am swydd


Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol.

Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, efallai y byddwch yn poeni am chwilio am swyddi neu’r hyn y gallech...
Man typing into a job search engine
Gall chwilio am swydd deimlo’n heriol ar hyn o bryd, ond mae cyfleoedd ar gael – yn enwedig yn y...
Man looking at this smartphone
Ydych chi’n dilyn eich Canolfan Byd Gwaith leol ar Twitter? Mae cyfrifon Twitter y Ganolfan Gwaith yn darparu ffynhonnell gyson...
Close-up of Linkedin logo on a webpage
Mae LinkedIn yn safle rhwydweithio cymdeithasol sy’n caniatáu i geiswyr gwaith arddangos eu potensial i ystod eang o sefydliadau a...
Image of different social media apps on a smartphone
Rydym i gyd wedi ei wneud: mynd i Twitter a bwrw llid, gan wybod bydd yr ychydig gannoedd o ffrindiau...
Cartoon graphic of a man with different connections
Cadwch mewn cysylltiad. Gallwch ddefnyddio LinkedIn neu gallwch gysylltu â hen ffrindiau a chysylltiadau – ac efallai y gwelwch fod...
Man using laptop
Os ydych yn geisiwr gwaith doeth mae’n debyg eich bod wedi ymchwilio i bopeth sydd i’w wybod am CV, llythyrau...
Piece of paper with 'Job Search' written on it
Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich...
Os oeddech eisoes wedi bod yn edrych am waith am beth amser cyn yr achos coronafeirws, efallai’ch bod yn ei...

Cynnwys cysylltiedig