Skip to content

Sut gall gwaith gwirfoddol eich helpu i gael eich gyrfa delfrydol


Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i mewn i yrfa newydd byddwch yn angherddol drosto. Mae’n eich galluogi i adeiladu profiadau hanfodol ar eich CV, yn ogystal â gwneud rhywbeth cadarnhaol dros eich cymuned.

Mae cymaint o gyfleoedd gwirfoddol a all roi profiadau ymarferol i chi mewn llawer o sectorau gwahanol fel gofal cymdeithasol, gofal iechyd, diwylliant a’r celfyddydau, ysgolion, a chadwraeth.

Mae Prospects yn rhanni’r ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i wirfoddoli  

Oes gennych ddiddordeb mewn gofal iechyd? Mae llawer o sefydliadau ac elusennau’r GIG angen help gan wirfoddolwyr sy’n gwneud cyfraniad mawr i iechyd a lles y genedl.