Skip to content

Y MANTEISION O WIRFODDOLI

Man in an office environment waving his hands in the air looking happy

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i mewn i yrfa newydd byddwch yn angherddol drosto. Mae’n eich galluogi i adeiladu profiadau hanfodol ar eich CV, yn ogystal â gwneud rhywbeth cadarnhaol dros eich cymuned.

Mae cymaint o gyfleoedd gwirfoddol a all roi profiadau ymarferol i chi mewn llawer o sectorau gwahanol fel gofal cymdeithasol, gofal iechyd, diwylliant a’r celfyddydau, ysgolion, a chadwraeth. Gallwch ddod o hyd i ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli ar wefan Prospects.

Oes gennych ddiddordeb mewn gofal iechyd? Mae llawer o sefydliadau ac elusennau’r GIG angen help gan wirfoddolwyr sy’n gwneud cyfraniad mawr i iechyd a lles y genedl, ewch i wefan GIG am fwy o fanylion.

Cynnwys cysylltiedig


Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Young woman looking happy with earphones in
Cyn cychwyn ar eich chwiliad gwaith, byddwch yn glir pa fath o rôl fydd yn gweddu i’ch lefel addysg, diddordebau,...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Hefyd,...

Cychwyn ar eich gyrfa?