Skip to content

Rhowch wiriad iechyd i’ch sgiliau

Pan fyddwch yn ysgrifennu eich CV, gall fod yn anodd weithiau poblogi’r adran honno i lawr-ger-y-gwaelod a farciwyd ‘sgiliau’: siawns bod hynny i gyd wedi’i gwmpasu gan y disgrifiad manwl o’ch hanes gwaith a ddaeth o’i flaen?

Wel, do a naddo. Yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei sylweddoli yw’r nifer enfawr o sgiliau sydd ganddynt nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â’u swyddi blaenorol, ond a all fod yn ddymunol i ddarpar gyflogwr. Dywedwch eich bod wedi gweithio mewn siop ddillad fel plentyn: yn sicr, gallwch blygu crys-t yn dda, ond a wnaethoch drin arian parod yn ddibynadwy? A wnaethoch chi wella eich sgiliau cyfathrebu wrth siarad â chwsmeriaid? Oeddech chi’n gyfrifol am gloi ac agor y siop, ac a wnaethoch chi erioed ddod ar frig y siartiau gwerthu?

Mae cyflogwyr eisiau gwybod am yr holl bethau hyn. Ond peidiwch byth â diystyru’r hyn rydych yn ei ddysgu o’ch hobïau a’ch diddordebau. Ai chi yw’r cwis feistr sy’n gyfrifol am gwis wythnosol eich tafarn? Yna mae gennych brofiad o weithio o fewn terfynau amser, cof craff ac nid ydych yn ofni sefyll o flaen pobl a chyflwyno – a gwyddoch enillydd rownd derfynol Cwpan FA 1974 (Lerpwl). Ydych chi’n cystadlu mewn clwb nofio wythnosol? Yna rydych chi’n ymroddedig, yn brydlon a gallwch ddal eich gwynt am amser hir iawn! Nid yw’r olaf yn rhan hanfodol o’r mwyafrif o swyddi, mae’n bwysig asesu’ch sgiliau a’ch cryfderau yn wirioneddol. Gallai arwain at rôl swydd newydd lle gallwch chi ddefnyddio’r pwerau newydd hynny.

Rhowch gynnig ar yr offer iechyd sgiliau hyn i’ch helpu chi i feddwl pa fath o yrfa a fyddai fwyaf addas i chi:

Eisiau cynyddu eich sgiliau? Mae gan wefan The Skills Toolkit gyrsiau digidol a rhifedd o safon uchel, am ddim, gan ystod o ddarparwyr fel Google Digital Garage, Lloyds Bank a’r Brifysgol Agored.

Mae LinkedIn a Microsoft yn cynnig dysgu ar-lein am ddim ar gyfer ystod o swyddi y mae galw amdanynt – gan gynnwys rhaglenwyr, cymorth TG, dylunio a chynrychiolwyr cwsmeriaid. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan LinkedIn.

Mae gan y wefan Google Digital Garage lawer o gyrsiau i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau gyrfa, gan gynnwys ysgrifennu CV, rheoli prosiectau a lles.

Mae gwefan y Brifysgol Agored yn cynnig teclynnau hyfforddiant am ddim sydd wedi’u cynllunio i helpu pobl ddod o hyd i swydd, mynd ymlaen yn eu gyrfa neu dyfu eu busnes.

Cynnwys cysylltiedig