Skip to content

Help i Rieni yng Nghymru

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael swydd oherwydd materion gofal plant, gallai’r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) eich helpu i gael cefnogaeth ar gyfer gofal plant tra’n hyfforddi ac ennill sgiliau.

Mae PaCE yn darparu cefnogaeth ymgynghorydd un i un i’ch helpu i mewn i waith.

Mae’r prosiect yn gymwys i:

 • rhieni sydd ddim mewn gwaith
 • rhieni sydd ddim mewn addysg
 • rhieni sydd ddim eisoes mewn hyfforddiant
 • rhieni sy’n methu â threfnu gofal plant tra’n ceisio ennill sgiliau i gael swydd

Mae’r gefnogaeth y gallech ei chael yn cynnwys:

 • cyllid ar gyfer gofal plant
 • arweiniad am y budd-daliadau y gallech eu cael wrth weithio
 • cyngor ar ysgrifennu CV
 • help i ddod o hyd i hyfforddiant a gwneud cais amdano
 • help i ddod o hyd i swydd
 • cyngor am ba hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais am help

I wneud cais am PaCE, e-bostiwch eich:

 • enw llawn
 • cyfeiriad
 • rhif ffôn

i pace@gov.wales

Yna anfonir eich manylion at ymgynghorydd PaCE yn ardal eich awdurdod lleol, a fydd yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod i wirio’ch cymhwysedd a thrafod sut y gallant helpu.