Skip to content

Help a chymorth i weithwyr hŷn

Gall gweithio yn eich 50au a 60au cynnar, ac os dymunwch, ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth helpu i gynnal eich lles ariannol, iechyd, a chymdeithasol hwyrach yn eich bywyd.

Os ydych wedi bod yn chwilio am waith am gyfnod, wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar, neu’n ystyried newid eich gyrfa, mae gan wefan gov.uk wybodaeth ddefnyddiol sy’n amrywio o ddatblygu eich sgiliau, gweithio hyblyg a hunangyflogaeth i reoli iechyd ac anabledd. Hefyd meddyliwch am adnewyddu eich sgiliau.

Mae gan wefan The Skills Toolkit gyrsiau digidol a rhifedd o safon uchel, am ddim, gan ystod o ddarparwyr fel Google Digital Garage, Lloyds Bank a’r Brifysgol Agored.

Cynnwys cysylltiedig