Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Gweithio’n ddiogel

Helpwch i gadw’r wlad i fynd trwy fynd i weithio mewn diwydiant hanfodol, wrth aros yn ddiogel.

Ymunwch â’r miloedd o bobl mewn swyddi hanfodol drwy wneud ceisiadau am swyddi gwag blaenoriaethol yn awr.

Cofiwch ddilyn y cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol:

  • Cadwch 2m i ffwrdd o bobl eraill cymaint â phosibl
  • Golchwch eich dwylo yn aml am o leiaf 20 eiliad
  • Osgoi trafnidiaeth gyhoeddus os gallwch chi

A allwch chi fod yn weithiwr allweddol? Gwnewch gais heddiw ar Dod o Hyd i Swydd.

Darllenwch ragor am sut mae cadw pellter cymdeithasol yn y gwaith ar GOV.UK

Canllawiau ychwanegol ar sut mae cadw pellter cymdeithasol yn y gweithle