Skip to content

EISIAU 'KICKSTART'?

Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi cyfle sy’n cael ei ariannu’n llawn i bobl ifanc ennill y profiad o weithio yn rhai o gwmïau mwyaf cyffrous Prydain.

Clywch gan dŷ ôl-gynhyrchu teledu a ffilm, Molinare, sydd wedi llofnodi i fyny i’r Cynllun Kickstart

Cyhoeddwyd y Cynllun ‘Kickstart’ gan y Canghellor yn yr haf, ac mae’n disgwyl cynnig cannoedd ar filoedd o gyfloeoedd swyddi dros y ddwy flynedd nesaf. Mae cronfa o £2 biliwn ar gael i ariannu swyddi cyffrous yn llawn gyda busnesau ar draws Prydain.

Mae swyddi Cynllun ‘Kickstart’ yn agored i bobl 16-24 oed, sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, ac mewn perygl o fod yn ddiwaith yn yr hir dymor. Os oes gennych anogwr gwaith byddant yn siarad â chi am Gynllun ‘Kickstart’ ac ai dyna’r peth cywir i chi.

Mae gennym swyddi ar gael mewn llawer o wahanol fathau o fusnesau, ac ar draws Cymru, Lloegr, a’r Alban.

Mae’r swyddi cyntaf nawr yn fyw, siaradwch â’ch anogwr gwaith i ddarganfod mwyrhagor. Os nad oes gennych anogwr gwaith, darganfyddwch fwy am eich opsiynau gyrfa

Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan helpswyddi. Cliciwch ar y dolenni isod i edrych ar weddill y wefan.

Cynnwys cysylltiedig


A oes angen help llaw arnoch i ddechrau eich gyrfa? Efallai bod angen cyngor arnoch ar eich CV, ffurflenni cais...
Graphic image of woman looking out to sea with arrows pointing in different directions
Os ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i mewn i’r gwaith, neu gyfuno’r ddau, mae llawer o opsiynau...
Female standing outside in a city, looking at the distance
Os ydych yn barod i wybod rhagor am eich sgiliau presennol, yna ewch i’r Teclyn Asesu Sgiliau ar wefan y...
A female graduate wearing a cloak and hat looking happy
Mae Rebecca Fielding (proffil Linkedin), Sefydlydd a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector...
Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd,...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...

Cychwyn ar eich gyrfa?