Skip to content

Ehangu’ch chwiliad gwaith

Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich swydd nesaf.

Dyma rai lleoedd y dylech roi cynnig arnynt fel rhan o’ch chwiliad gwaith:

  • Chwiliwch am swyddi mewn sectorau sy’n ehangu; mae miloedd o swyddi ar gael mewn diwydiannau hanfodol fel logisteg, manwerthu bwyd, amaethyddiaeth a gofal. Cadwch edrych allan am gyhoeddiadau mawr yn y newyddion a sefydlwch rybuddion ar wefan Google i’ch helpu i gadw golwg ar feysydd y mae gennych ddiddordeb arbennig ynddynt. Mae hefyd yn werth gwirio ein tudalen sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ar ymgyrchoedd recriwtio mawr sy’n digwydd ar hyn o bryd.
  • Mae ystod o wefannau eraill ble y gallwch ddod o hyd i swyddi gwag – edrychwch ar y rhestr hon o fyrddau swyddi ar-lein poblogaidd ar wefan Career Experts.
  • Anfonwch eich CV i gwmnïau lle hoffech weithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn teilwra’ch llythyr eglurhaol i ddweud pam eich bod yn cysylltu â nhw, pa fath o swydd rydych yn chwilio amdani, a pham y dylen nhw eich cyflogi chi.
  • Gwefannau cwmnïau – Nid yw pob cyflogwr yn recriwtio yn yr un modd, mae rhai ond yn hysbysebu swyddi gwag ar eu gwefan eu hunain, lle efallai y gallwch wneud cais ar-lein.
  • Papurau newydd a chyfnodolion masnach – Darganfyddwch pa ddiwrnod y mae eich papur newyddion lleol yn hysbysebu swyddi a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael copi. Mae cyfnodolion masnach yn gylchgronau neu bapurau newydd am fasnach neu ddiwydiant penodol, fel TG neu weithgynhyrchu a byddant yn debygol o hysbysebu swyddi gwag yn y maes hwnnw.
  • Ar lafar gwlad – Siaradwch â’ch teulu a’ch ffrindiau i ofyn a ydynt yn gwybod am unrhyw swyddi gwag, gallai hyn eich helpu i ddod i wybod am swyddi posib yn gynnar ac efallai y byddant hyd yn oed yn gallu eich cyflwyno i’r rheolwr recriwtio.
  • Cyfryngau cymdeithasol – Edrychwch ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter neu LinkedIn a hoffwch neu dilynwch gyflogwyr yr hoffech weithio iddynt. Gallwch hefyd ddilyn cyfrif Twitter @JCPJobsPlusMore i ddysgu mwy am gyfleoedd cyflogaeth cenedlaethol yn ogystal â’ch cyfrif twitter lleol y Ganolfan Byd Gwaith am swyddi gwag a chefnogaeth leol.
  • Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn declyn defnyddiol wrth chwilio am swyddi, ond gwnewch yn siŵr nad yw eich presenoldeb ar-lein yn niweidio’ch cyfle o gael swydd. Gall post dadleuol neu amhriodol effeithio’n wirioneddol ar y ffordd y mae cyflogwyr yn eich gweld. Ystyriwch adolygu’ch ‘feeds’ os ydych yn chwilio am waith yn weithredol.
  • Prentisiaethau – Darganfyddwch am y Prentisiaethau sydd ar gael wefan GOV.UK
  • Hunangyflogaeth – Chwiliwch ar-lein i ddarganfod am fwy o gyfleoedd ar wefan GOV.UK.

Mae gwefan y Gwasanaeth Gyrfa Cenedlaethol yn amlygu ydychig o ddulliau sydd heb eu nodi isod.

Cynnwys cysylltiedig