Skip to content

Digwyddiadau yng Nghymru

Darganfyddwch am ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol a allai gefnogi eich chwiliad gwaith

Gogledd Ddwyrain a Chanolbarth Cymru

Awr Spotlight – Wrecsam

Bob dydd Llun
2-3pm Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightWrexham

Awr Spotlight – Sir Ddinbych

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightSir Ddinbych

Awr Spotlight – Sir y Fflint

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightFlintshire

Awr Spotlight – Powys

Bob dydd Iau
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNEMidWales a chwiliwch am #SpotlightPowys

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #NWWalesReview.

Yn ôl i frig y dudalen

Gogledd Orllewin Cymru

Awr Spotlight – Ynys Môn

Bob dydd Llun
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightAnglesey

Awr Spotlight – Gwynedd

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightGwynedd

Awr Spotlight – Conwy

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #SpotlightConwy

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinNWWales a chwiliwch am #TheNWWalesReview.

Yn ôl i frig y dudalen

Gorllewin Cymru

Awr Spotlight – Sir Benfro

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #SpotlightPembs

Awr Spotlight – Sir Gaerfyrddin

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWalesa chwiliwch am #SpotlightCarms

Awr Spotlight – Ceredigion

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #SpotlightCeredigion

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinWestWales a chwiliwch am #TheWestWalesReview

Yn ôl i frig y dudalen

Bae Abertawe

Awr Spotlight – Abertawe

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SpotlightSwansea

Awr Spotlight – Castell Nedd a Phort Talbot

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBaya chwiliwch am #SpotlightNeathPT

Awr Spotlight – Penybont

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SpotlightBridgend

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinSwanseaBay a chwiliwch am #SBayReview

Yn ôl i frig y dudalen

De Ddwyrain Cymru

Ffair Gyrfaoedd Rhithwir RCT          Dydd Mercher 10 Chwefror 2021, 10am i 5pm

Bydd tîm Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno eu digwyddiad Ffair Gyrfaoedd bob yn ail flwyddyn yn 2021. Bydd y digwyddiad yn cyflwyno amgylchedd 3D hynod ryngweithiol gyda nifer o gwmnïau a fydd â swyddi agored, prentisiaethau a phrentisiaethau graddedig. Bydd y digwyddiad yn cynnwys nifer o weminarau wedi’u recordio ymlaen llaw a fydd yn rhoi mewnwelediad a gwybodaeth i chi am rai o’r sefydliadau a’r cyfleoedd sydd ar gael, ynghyd â Gweminarau a fydd yn eich cefnogi chi ar sut i lenwi ffurflen gais a thechnegau cyfweld yn llwyddiannus.
Darganfyddwch fwy a chofrestrwch ar gyfer Ffair Yrfaoedd RCT yma

Hwb Iechyd a Lles Caerdydd 18-24 oed –
Dydd Iau 11 Chwefror 2pm i 3pm

I bobl ifanc 18-24 oed i hyrwyddo iechyd a lles.

Mae’r sgwrs ar-lein hon, a gynhelir gan Platfform, yn gyfle i glywed am y prosiectau sydd ar gael i bobl ifanc 18-24 oed sy’n hyrwyddo lles trwy gyfuniad o gefnogaeth cymheiriaid, gweithdai a chyrsiau, cefnogaeth un i un, a chyfleoedd gwirfoddoli.

Cofrestrwch am y digwyddiad lles 18-24 oed yma

Digwyddiad Lles i’r Gwaith Casnewydd a Thorfaen Dydd Gwener 12 Chwefror 2021 2pm i 3pm

Dilynwch @JCPinSEWales ar 12 Chwefror 2021 rhwng 2pm a 3pm. Bydd eich Ymgynghorydd Gwaith i’r Anabl lleol, Laura, ar gael i ymateb i’ch Negeseuon Uniongyrchol (DMs), neu gallwch edrych ar rai Cwestiynau Cyffredin, cefnogaeth a chyngor llawn gwybodaeth drwydd gydol. Mae DMs yn breifat, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i ofyn am eich cyflwr iechyd neu anabledd a chyflogaeth.

Chwiliwch am #NewportTorfaenWellbeingForWork

Sgwrs Iechyd a Lles Caerffili gyda’r Acadami Platfform                              Dydd Iau 25 Chwefror 2021 11am – 12pm

Mae’r sgwrs ar-lein hon, a gynhelir gan Acadami Platfform, yn gyfle i glywed am brosiectau sydd ar gael os ydych chi allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder; Gall Acadami Platfform eich helpu i weithio allan y cam nesaf. Maent yn cynnwys Bwrdeistref Caerffili, Blaenau Gwent a Torfaen.
Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad Lles Caerffili yma

Awr Spotlight – RCT

Bob dydd Llun
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightRCT

Awr Spotlight – Merthyr

Bob dydd Llun
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightMerthyr

Awr Spotlight – Caerffili

Bob dydd Mawrth
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightCaerphilly

Awr Spotlight – Blaenau Gwent

Bob dydd Mawrth
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightBG

Awr Spotlight – Torfaen

Bob dydd Mercher
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightTorfaen

Awr Spotlight – Sir Fynwy

Bob dydd Mercher
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightMonmouthshire

Awr Spotlight – Casnewydd

Bob dydd Iau
11am-12pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWales a chwiliwch am #SpotlightNewport

Awr Spotlight – Caerdydd a Bro Morgannwg

Bob dydd Iau
2-3pm

Yn ystod yr awr hon byddwn yn rhannu ac yn hyrwyddo’r swyddi gwag a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ardal eich Awdurdod Lleol. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWalesa chwiliwch am #SpotlightCardiffVOG

Awr Grynhoi

Bob dydd Gwener
11am

Ymunwch â ni i gael crynodeb o’r holl swyddi a bostiwyd yn ystod yr wythnos. I ymuno, dilynwch @JCPinSEWalesa chwiliwch am #TheSEWalesReview

Yn ôl i frig y dudalen

Digwyddiadau Cenedlaethol

Dysgu Oedolion Cymru – Yn Barod am Waith

Dydd Iau yn dechrau 4 Chwefror 10am i 12pm, 6 wythnos

Ydych chi allan o waith? Ydych wedi colli’ch swydd yn ddiweddar, a hoffech wella’ch sgiliau chwilio am swydd? Mae’r cwrs Dysgu Oedolion Cymru Yn Barod am Waith yn gwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor sy’n cynnwys; Rhwystrau i weithio a sut i’w goresgyn; y broses o wneud cais am waith a phwysigrwydd bod yn rhagweithiol; technegau/sgiliau cyfweld; a gwerthu’ch hun i ddarpar gyflogwyr.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais am Barod am Waith yma

Digwyddiad Rhithwir Profiad Gwaith y Fyddin – Dydd Mawrth 16eg Chwefror 2021, 13:00 – 16:00

Gwireddu’ch potensial gyda Symud i Waith.

Erioed wedi ystyried ymuno â’r Fyddin? Neu a ydych yn sefydliad sy’n cefnogi rhywun a fyddai’n manteisio ar brofi’r hyn sydd gan yrfa yn y Fyddin i’w gynnig? Cewch glywed gan milwyr sy’n gwasanaethu am sut beth yw dysgu sgiliau, cynnal ‘her menter’ (initiative test), gwylio arddangosfeydd a chymryd rhan mewn gwersi milwrol. Archwiliwch y cit a’r offer diweddaraf yn y Fyddin. Gofynnwch gwestiynau am deithio’r byd, cael anturiaethau bob dydd, a gwthio’ch hun i wneud pethau nad oeddech erioed wedi’u hystyried yn bosibl.

Cysylltwch â’ch cyswllt Symud i Waith lleol, Thomas.Hicken100@mod.gov.uk a  fydd yn darparu mwy o wybodaeth i chi. Fel arall, cofrestrwch ar gyfer eich lle profiad gwaith yma

Ewch i’r dudalen profiad gwaith i gael mwy o wybodaeth a darganfod sut i adeiladu gyrfa lwyddiannus yn y Fyddin:
https://jobs-ar.my/movementtowork

Eich help i ddod o hyd i’ch gyrfa mewn gofal –
Hyfforddiant 4 diwrnod am ddim yn Chwefror 2021

Mae WeCare.Wales yn cynnal cwrs hyfforddi wedi’i ariannu ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, neu Sir Benfro.

Bydd y cwrs hyfforddi pedwar diwrnod yn cael ei gynnal ar-lein gyda thiwtor. Os na allwch gael mynediad at yr hyfforddiant ar-lein neu os ydych angen cefnogaeth, cysylltwch â contact@wecare.wales

Bydd y cwrs cyntaf yn cael ei gynnal ar 18, 19, 22 a 23 Chwefror – bydd angen i chi fod ar gael i fynychu’r pedwar diwrnod llawn o hyfforddiant. Bydd yr hyfforddiant yn cwmpasu’r hanfodion rydych eu hangen i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol fel cyfathrebu ac arferion gweithio diogel. Pan fyddwch yn dechrau gweithio, byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant ychwanegol gan eich cyflogwr.

Yn gyntaf, bydd angen i chi gofrestru eich manylion ar WeCare.Wales. Yna cysylltir â chi a’ch gwahodd i gyfweliad ffôn anffurfiol – bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ofyn mwy am weithio ym maes gofal cymdeithasol, yr hyfforddiant a’r swyddi sydd ar gael.

Cofrestrwch eich manylion ar WeCare.Wales yma

Gwasanaethau Ailsefydlu Lluoedd Prydain

Ffair Yrfaoedd Rhithwir – 23ain i 25ain Chwefror 2021.

Mae Gwasanaethau Ailsefydlu Lluoedd Prydain (BFRS), yn cynnal ffair yrfaoedd rithwir ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog (AFC). Yr AFC yw’r rhai sy’n gwasanaethu, Ymadawyr Gwasanaeth, Lluoedd Wrth Gefn, Cyn-filwyr, a’r Teuluoedd.

Mae’r Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn cyfuno gwasanaethau’r byd go iawn ag atebion technolegol a rhithwir. Gall mynychwyr gael gafael ar wybodaeth fewnol gan arddangoswyr, hyd yn oed pan nad oes rhywun i ymgysylltu ag ef mewn amser real. Mae’r digwyddiad rhithwir yn cysylltu’r mynychwyr ag arddangoswyr ar-lein, gan roi mynediad i wefannau arddangoswyr, sianeli cyfryngau cymdeithasol, fideos, swyddi, cyrsiau, gwybodaeth cwmni y gellir ei lawrlwytho; ac mae’n caniatáu apwyntiadau, anfon negeseuon a gwylio gweddarllediadau byw ac ar alw.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma

Bydd mynychwyr yn gallu cyrchu’r holl gwmnïau a chynnwys rhwng 09:00 o’r gloch 23ain Chwefror 2021 i 23:59 25ain Chwefror 2021, argymhellir bod pobl yn creu proffil gyrfa ac yn uwchlwytho CV ymlaen llaw.

Sesiwn Gwybodaeth Ar-lein Gyrfa Peiriannydd Sifil Dydd Iau 25ain Chwefror 2021, 11am

Mae Openreach wedi ymuno â’r Ganolfan Byd Gwaith i gynnig sesiwn wybodaeth, wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer cyn aelodau o’r lluoedd arfog a milwyr wrth gefn sydd â diddordeb mewn gyrfa werth chweil sy’n helpu i osod seilwaith band eang y DU.

Bydd y sesiwn wybodaeth yn ymdrin â:

 • Sut i wneud cais
 • Y broses recriwtio
 • Awgrymiadau a syniadau
 • Sut i gael gafael ar gymorth un i un

Mae Openreach yn awyddus i adeiladu gweithlu amrywiol. Y cyflog cychwynnol yw £24,146 am 37.5 awr yr wythnos. Er mwyn gallu ymgeisio, byddwch angen:

 • Trwydded yrru heb ddim mwy na 6 phwynt
 • Bod yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd
 • Gallu cadw i fyny â gwaith corfforol heriol gan gynnwys rheoli traffig, sefydlu a chloddio
 • Gweithio fel rhan o dîm
 • Nid oes angen profiad na chymwysterau blaenorol

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn ar-lein Peiriannydd Sifil yma (dolen allanol)

I gael mwy o wybodaeth am yrfaoedd Openreach, edrychwch ar eu gwefan yma (dolen allanol)

Yn ôl yn y Gêm gydag Undeb Rygbi Cymru

Ydych chi’n gysylltiedig â rygbi Cymru? Ydych chi wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ddiweddar? Mae’r School of Hard Knocks ac Undeb Rygbi Cymru am helpu. Cofrestrwch ar gwrs ar-lein dwys, am ddim. Wythnos o sesiynau gweithgaredd corfforol a lles ynghyd â chyngor cyflogadwyedd arbenigol un i un. 

Dyddiadau cyrsiau:
22 i 26 Chwefror 2021
19 i 23 Ebrill 2021

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais yma

Digwyddiadau cefnogaeth diswyddo – Bob dydd Mercher

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gweithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru i ddarparu cefnogaeth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan ddiswyddo. Nod y gwasanaeth hwn yw mynd i’r afael ag effeithiau colli swyddi ar unigolion ac ar y gymuned leol trwy helpu pobl i symud i waith amgen.

Bydd y sesiwn Cymorth Diswyddo Rhithwir yn cael ei darparu gan Ymgynghorydd Cyflogwr DWP a Mentor Gyrfa Cymru. Bydd yn amlinellu’r gefnogaeth allweddol sydd ar gael i chi ar yr adeg hon a sut i gael gafael ar gymorth un i un pellach ar gyfer eich anghenion penodol. Darganfyddwch fwy a cofrestrwch yma.

Llyfrgelloedd Prydeinig – Cymorth a Digwyddiadau Hunangyflogaeth

Mae’r Llyfrgelloedd Prydeinig yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i gefnogi pobl sydd eisiau dechrau busnes newydd neu i gefnogi’r rhai sydd mewn busnes.

Mae ganddynt raglen ‘Reset, Restart, Bounce Back’ sy’n edrych ar Webinarau sy’n canolbwyntio ar ardaloedd allweddol i ddatblygu a gwella eich busnes. Gallwch gael mwy o wybodaeth am raglen y Llyfrgelloedd Prydeinig yma).

Get Into Teaching – Digwyddiadau Rhithiwr

Os ydych yn astudio ar hyn o bryd, neu wedi graddio? Os ydych chi eisiau gyrfa gyda balchder a phwrpas, ymunwch ag un o ddigwyddiadau Holi ac Ateb Ar-lein Get Into Teaching i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan yrfa mewn addysgu i’w gynnig, a chael cyngor un i un ar bob agwedd ar fynd i mewn i addysgu. 

Darganfyddwch fwy am ddigwyddiadau Get into Teaching yma i gael gweld sut i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

Youth Employment UK

Mae Youth Employment UK yn fenter gymdeithasol ddielw a sefydlwyd i helpu i fynd i’r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc. Mae ganddynt adnoddau i helpu pobl ifanc 14-24 oed gyda rhaglen sgiliau, helpu i ddeall yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano a sut i ddatblygu’r sgiliau hyn, cylchlythyrau wythnosol gyda CPD, cyngor, ysbrydoliaeth a chysylltiadau â chyfleoedd. Mae ganddynt hefyd hyb gyrfaoedd sy’n darparu gwybodaeth gyrfaoedd ddiduedd, sectorau gyrfa allweddol a llwybrau a chyngor ar chwilio am swydd, hunangyflogaeth, gwirfoddoli, iechyd meddwl a chyllid.

Darganfyddwch sut i wneud cais ar wefan Youth Employment.

Destination Hospitality by Springboard / Diageo Learning For Life

Mae ‘Destination Hospitality by Springboard’ yn canolbwyntio ar yr holl rolau lletygarwch, blaen y tŷ a chefn y tŷ. Byddai hyn yn wych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am amrywiaeth o rolau a chyflogwyr yn y sector lletygarwch. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n 16 oed a throsodd ac sy’n ddi-waith.

Mae rhaglen Diageo Learning For Life yn canolbwyntio ar rolau blaen tŷ. Byddai hyn yn wych i unrhyw un sy’n mwynhau delio â chwsmeriaid. Mae ar gyfer unrhyw un sydd rhwng 18 a 30 oed ac yn ddi-waith.

Mae’r rhaglen hon yn para tua phedair awr y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd yn cwmpasu:

 • Gweithdai sgiliau: gwaith tîm, cyfathrebu, hyder, gwytnwch
 • Hyfforddiant Covid-19: amddiffyniad personol, lles, glanhau a hylendid, gwasanaeth cwsmeriaid
 • Sgiliau cyflogadwyedd: CVs, sgiliau cyfweld a ffug gyfweliadau â gweithwyr proffesiynol y diwydiant
 • Hyfforddiant a thystysgrifau ar gyfer: diogelwch bwyd, trwyddedu, iechyd a diogelwch, gwasanaeth cwsmeriaid
 • Mentora dyddiol gyda’ch rheolwr rhaglen i ddatblygu llwybr gyrfa unigol, nodi cyfleoedd gwaith, cymorth ymgeisio am swydd a chymorth mewn gwaith
 • Siaradwyr gwadd: gyrfaoedd, disgwyliadau cyflogwyr, gwytnwch
 • Mynediad at fwy na 40 o fodiwlau e-ddysgu
 • Cyfweliadau gwarantedig gyda chyflogwyr

I gofrestru eich diddordeb a gwneud cais, siaradwch â’ch anogwr gwaith os oes gennych un. Neu Darganfyddwch fwy ar wefan Springboard.

Yn ôl i frig y dudalen