Skip to content

Darganfyddwch eich sgiliau – hyd yn oed y rheiny nad oeddech yn ymwybodol ohonynt

Gallai beri gofid pan ddechreuwch feddwl am eich gyrfa, yn enwedig os ydych newydd adael yr ysgol neu’r coleg. Mae cymaint o opsiynau ar gael, ac nad yw’n hawdd bob tro gwybod pa un sy’n iawn i chi.

Mae deall y sgiliau sydd gennych eisoes yn well yn ffordd wych o ddechrau meddwl am eich camau nesaf. Gallwch ddysgu rhai sgiliau trwy weithio, astudio, neu eich hobïau, ond mae meithrin perthnasau, gwrando, annog eraill, a datblygu cynlluniau’n enghreifftiau o sgiliau ‘meddal’ efallai byddwch wedi eu datblygu trwy gysylltiadau personol a’ch ffrindiau.

Os ydych yn barod i wybod rhagor am eich sgiliau presennol, yna ewch i’r Teclyn Asesu Sgiliau ar wefan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol sy’n lle gwych i ddechrau. Gallwch asesu’ch sgiliau mewn llai na 15 munud trwy ateb rhai cwestiynau amlddewis byr am y pethau rydych yn hoffi eu gwneud neu’n eu gwneud yn dda. Mae’r fideo hwn yn cyflwyno’r teclyn, sut mae’n gweithio, a beth mae’r canlyniadau’n golygu:

Unwaith eich bod wedi gorffen yr asesiad efallai byddwch am ddefnyddio’ch canlyniadau i archwilio opsiynau gyrfaoedd gwahanol. Gallwch gymharu gyrfaoedd gwahanol a gweld beth gallai eich siwtio orau.

Gallai’ch cam nesaf fod i ffonio ymgynghorydd o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol am gyngor penodol am ddim ar 0800 100 900. Gallwch gysylltu â hwy rhwng 8am a 10pm 7 diwrnod yr wythnos. Fel arall, efallai byddwch eisiau defnyddio’r Pecyn Cymorth Sgiliau sy’n rhoi mynediad i chi i gyrsiau safon uchel am ddim i’ch helpu i feithrin eich sgiliau.