Skip to content

Cyngor i bobl dros eu 40

Man with hands together

Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar gael fel pecyn cyfarwyddo ar-lein i’ch helpu i gynllunio ar gyfer newidiadau pwysig.

Gall fod yn ddefnyddiol i hyrwyddo cyngor gwell am waith, arian, ac iechyd. Gall yr adran gwaith a sgiliau o’r MOT canol oes ar wefan Eich Pensiwn eich cyfarwyddo i’r cymorth sydd angen arnoch i fynd yn ôl i gyflogaeth. 

Gall gwaith gwirfoddol fod yn ffordd wych i’ch helpu i ddatblygu sgiliau newydd a meithrin hyder mewn maes arall o waith. Darganfyddwch pa waith gwirfoddol sydd ar gael ar wefan gov.uk neu cysylltwch â’ch canolfan wirfoddoli leol ar wefan NVCO.

Hefyd ceisiwch feddwl am feysydd hoffech ddatblygu ynddynt, mae gan wefan The Skills Toolkit gyrsiau digidol a rhifedd safon uchel am ddim gan ystod o gyflenwyr fel Google Digital Garage, Lloyds Bank a’r Brifysgol Agored.

Cofiwch ddiweddaru’ch CV gyda’ch sgiliau, hyfforddiant, a phrofiad newydd.

Cynnwys cysylltiedig