Skip to content

Syniadau chwiliad gwaith


Mae miloedd o swyddi ar gael mewn ystod o wahanol ddiwydiannau fel logisteg, manwerthu bwyd, amaethyddiaeth, gofal a’r sector cyhoeddus. Efallai nad ydych erioed wedi ystyried y mathau hyn o swyddi o’r blaen, ond gallai eich profiad a’ch sgiliau trosglwyddadwy eich gwneud yn berffaith ar eu cyfer.

Darganfyddwch am y mathau o swyddi sy’n recriwtio ar hyn o bryd.

Fel gyrrwr lori, byddwch yn cludo a dosbarthu nwyddau rhwng cyflewnyr a chwsmeriaid, gan chwarae rôl hanfodol i gadw silffoedd...
Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol. Cynnwys cysylltiedig Awgrymiadau CV Awgrymiadau...
P’un a ydych am barhau i astudio, mynd yn syth i weithio neu gyfuno’r ddau, mae yna lawer o opsiynau...
Man working in IT with three computer screens
Os ydych yn chwilio am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant Technoleg Gwybodaeth (TG) gynnig mwy nag yr ydych chi’n ei...
Am fod yn fos arnoch chi’ch hunain? Gallai’r Lwfans Menter Newydd (NEA) helpu. Gyda chefnogaeth gan Lwfans Menter Newydd sefydlodd...
Female interviewee smiling with thumbs up
Ydych chi erioed wedi meddwl nad yw gwaith asiantaeth yn addas i chi? Meddyliwch eto. Efallai y cewch eich synnu...
Woman in cafe looking at tablet
Is-deitlau Cymraeg ar gael drwy ddewis yr opsiwn is-deitlau ar YouTube. Gyda chefnogaeth gan Lwfans Menter Newydd sefydlodd Razan Yorkshire...
Women on production line
Mae cynhyrchu bwyd a diod yn ddiwydiant bywiog, arloesol a chyffrous. Dyma’r sector gweithgynhyrchu mwyaf yn y wlad (mwy na...
Civial service
Mae gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil yn gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r Gwasanaeth Sifil yn darparu gwasanaethau cyhoeddus...
Helpwch i gadw’r wlad i fynd trwy fynd i weithio, wrth aros yn ddiogel. Cofiwch ddilyn y cyngor ynghylch cadw...
P’un a ydych yn dechrau ar eich gyrfa, yn newid swydd neu’n symud o sector gwahanol, mae yna ystod eang...
Mae miloedd o swyddi amaethyddol ar gael gyda chynhyrchion fferm a chynhyrchu bwyd yn fwy angenrheidiol nag erioed. Helpwch i...
Dechrau arni mewn gofal cymdeithasol i oedolion Nid rôl sy’n rhoi boddhad emosiynol yn unig yw gweithio ym maes gofal...
Yn arloesol ac yn gyffrous, mae gan y sector ynni gwyrdd lawer o gyfleoedd a llawer o wahanol lwybrau gyrfa....
Police woman in uniform
Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn gwasanaethu’ch cymuned leol, yn diogelu’r cyhoedd, yn atal troseddau,...
Mae gweithio mewn carchar a’r gwasanaeth prawf yn golygu gweithio mewn rôl hanfodol a all fod yn hynod werth chweil....
Armed forces
P’un a fyddwch yn dewis y Llynges Frenhinol, y Fyddin neu’r Llu Awyr Brenhinol (RAF), ni all gyrfa yn y...
Meddwl am yrfa newydd mewn peirianneg? Dyma beth sydd rhaid i chi wybod am sgiliau, cyflog, beth i’w ddisgwyl yn...
Meddwl am yrfa newydd mewn bancio? Dyma beth sydd rhaid i chi wybod am sgiliau cyflog, beth i’w ddisgwyl yn...
Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd,...
Os ydych yn chwilio am swydd newydd sy’n cynnig amserlen hyblyg i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw, gallai gweithio fel...
Female delivery driver with her hands on the wheel of a van
Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy na rydych yn ei sylweddoli. Mae...
Hospitality to retail
Four popular myths about working in food retail, busted
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...
Teaching. Every lesson shapes a life.
Mae addysgu yn yrfa fel dim byd arall. Nid oes llawer o swyddi lle rydych yn mynd adref bob dydd...