Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Syniadau chwiliad gwaith


Man typing into a job search engine
Gall chwilio am swydd deimlo’n heriol ar hyn o bryd, ond mae cyfleoedd ar gael – yn enwedig yn y...
Close-up of Linkedin logo on a webpage
Mae LinkedIn yn safle rhwydweithio cymdeithasol sy’n caniatáu i geiswyr gwaith arddangos eu potensial i ystod eang o sefydliadau a...
Receptionist turning into Supermarket worker
Gan fod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar y farchnad swyddi, mae’n bwysicach nag erioed ehangu’ch chwiliad gwaith ac...
If you’re leaving school or college, or thinking about trying something new, then an Apprenticeship could be for you. Os...
Disabled worker in meeting with collague
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, rydych wedi eich diogelu rhag gwahaniaethu yn ôl y gyfraith. Dros y...
Cewch weld miloedd o swyddi ar y gwasanaeth Dod o hyd i swydd, gan 145,000 o gyflogwyr cofrestredig. Mae rhai...
Helpwch i gadw’r wlad i fynd trwy fynd i weithio mewn diwydiant hanfodol, wrth aros yn ddiogel. Ymunwch â’r miloedd o...
Man looking at this smartphone
Ydych chi’n dilyn eich Canolfan Byd Gwaith leol ar Twitter? Mae cyfrifon Twitter y Ganolfan Gwaith yn darparu ffynhonnell gyson...
Football goal graphic
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhoi ei gyngor ar barhau i ysgogi eich hun yn ystod yr...
Man working in IT with three computer screens
Os ydych yn chwilio am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant Technoleg Gwybodaeth (TG) gynnig mwy nag yr ydych chi’n ei...
Disabled male talking to a female collague
Beth mae cyflogwyr yn ei olygu mewn gwirionedd pan fyddant yn ceisio unigolyn angerddol, llawn cymhelliant, arloesol? Mae’r erthygl hwn...
Cartoon graphic of a man with different connections
Cadwch mewn cysylltiad. Gallwch ddefnyddio LinkedIn neu gallwch gysylltu â hen ffrindiau a chysylltiadau – ac efallai y gwelwch fod...
Young man with his hand over his face looking frustrated
Gweld eich hun yn llithro allan o’r drefn chwilio am swydd? Dyma bum ffordd i gadw ffocws ac ar y...
Female interviewee smiling with thumbs up
Ydych chi erioed wedi meddwl nad yw gwaith asiantaeth yn addas i chi? Meddyliwch eto. Efallai y cewch eich synnu...
Man using laptop
Os ydych yn geisiwr gwaith doeth mae’n debyg eich bod wedi ymchwilio i bopeth sydd i’w wybod am grynodebau, llythyrau...