Skip to content

Syniadau chwiliad gwaith


Cyngor ac adnoddau ar sut i chwilio am waith, ynghyd ag offer chwiliad gwaith defnyddiol.
Mae yna angen ledled y wlad am fwy o staff gofal. Mae DHSC yn cynnal ymgyrch recriwtio genedlaethol fawr i...
Receptionist turning into Supermarket worker
Gan fod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar y farchnad swyddi, mae’n bwysicach nag erioed ehangu’ch chwiliad gwaith ac...
P’un a ydych yn dechrau ar eich gyrfa, yn newid swydd neu’n symud o sector gwahanol, mae yna ystod eang...
Civial service
Mae gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil yn gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r Gwasanaeth Sifil yn darparu gwasanaethau cyhoeddus...
Women on production line
Mae cynhyrchu bwyd a diod yn ddiwydiant bywiog, arloesol a chyffrous. Dyma’r sector gweithgynhyrchu mwyaf yn y wlad (mwy na...
Os ydych yn chwilio am swydd newydd sy’n cynnig amserlen hyblyg i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw, gallai gweithio fel...
Police woman in uniform
Mae bod yn swyddog yr heddlu yn golygu y byddwch yn gwasanaethu’ch cymuned leol, yn diogelu’r cyhoedd, yn atal troseddau,...
Mae miloedd o swyddi amaethyddol ar gael gyda chynhyrchion fferm a chynhyrchu bwyd yn fwy angenrheidiol nag erioed. Helpwch i...
Armed forces
P’un a fyddwch yn dewis y Llynges Frenhinol, y Fyddin neu’r Llu Awyr Brenhinol (RAF), ni all gyrfa yn y...
Prison and probation service.
Mae gweithio mewn carchar a’r gwasanaeth prawf yn golygu gweithio mewn rôl hanfodol a all fod yn hynod werth chweil....
Teaching. Every lesson shapes a life.
Mae addysgu yn yrfa fel dim byd arall. Nid oes llawer o swyddi lle rydych yn mynd adref bob dydd...
Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd,...
Female delivery driver with her hands on the wheel of a van
Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy nag yr ydych yn ei sylweddoli....
Man working in IT with three computer screens
Os ydych yn chwilio am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant Technoleg Gwybodaeth (TG) gynnig mwy nag yr ydych chi’n ei...
Male student smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...