Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Swyddi allweddol


Mae miloedd o swyddi amaethyddol ar gael gyda chynhyrchion fferm a chynhyrchu bwyd yn fwy angenrheidiol nag erioed. Helpwch i...
Armed forces
P’un a fyddwch yn dewis y Llynges Frenhinol, y Fyddin neu’r Llu Awyr Brenhinol (RAF), ni all gyrfa yn y...
Spotlight on Care
Mae yna angen ledled y wlad am fwy o staff gofal. Mae DHSC yn cynnal ymgyrch recriwtio genedlaethol fawr i...
Prison and probation service.
Mae gweithio mewn carchar a’r gwasanaeth prawf yn golygu gweithio mewn rôl hanfodol a all fod yn hynod werth chweil....
Teaching. Every lesson shapes a life.
Mae addysgu yn yrfa fel dim byd arall. Nid oes llawer o swyddi lle rydych yn mynd adref bob dydd...
Man digging in a farm
Mae mwy i weithio ym myd amaethyddiaeth nag y byddwch yn ei feddwl, ac mae’r galw am weithwyr yn uwch...
Carer tending to disabled caree
Gall gweithio mewn gofal cymdeithasol fod yn hynod foddhaus; a chyda phoblogaeth yn y DU sy’n heneiddio, y mae galw...
Tracker on a field
Meddwl am yrfa newydd mewn amaethyddiaeth? Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am sgiliau, cyflog, beth i’w ddisgwyl...
Female delivery driver with her hands on the wheel of a van
Os ydych yn edrych allan am gyfle gwaith newydd, gallai’r diwydiant logisteg gynnig mwy nag yr ydych yn ei sylweddoli....
Fruit being picked by a woman
Mae prinder cenedlaethol o bobl i gasglu ffrwythau a llysiau tymhorol, gyda mwy o swyddi gwag na’r disgwyl wrth i...
Lady working in care assisting with a client to use an IPAD.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol oedolion ond eisiau mwy o fanylion?  Cewch glywed gan bobl...
Carer offering a cup of tea to a client
Pan fydd pobl yn meddwl am weithio mewn gofal cymdeithasol i oedolion bydd llawer yn meddwl yn awtomatig am gartref...