Skip to content

Cyngor i geiswyr gwaith


Os ydych am adnewyddu eich sgiliau neu ddysgu rhai newydd mae gennym ychydig o help a chyngor ar ble i...
Cyngor ac awgrymiadau ar sut i ysgrifennu CV, gan gynnwys ble i ddechrau, pa mor bell yn ôl rydych yn...
Adnoddau a chyngor defnyddiol os cawsoch eich diswyddo neu os ydych mewn perygl o gael eich diswyddo, yn cynnwys sut...
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd, efallai y byddwch yn poeni am chwilio am swyddi neu’r hyn y gallech...
Cyngor ac awgrymiadau ar sut i lwyddo mewn cyfweliad, gan gynnwys cyfweliadau o bell, cyflwyniadau a sut i fynd i’r...
Advice to prison leavers looking to find a job
Norman is a former resident of HMP Brixton. Now back in the community, he reflects on how challenging situations force...
Mae’n amser caled i bawb nawr, felly mae hyd yn oed yn bwysicach i ofalu am eich iechyd meddwl. Gallwch...
Gellir trosglwyddo sgiliau creadigol yn rhwydd ac mae llawer o ddiwydiannau tu allan i’r sectorau creadigol y byddai’n elwa o...
Gall pryderon ariannol gynyddu’n gyflym pan fyddwch wedi colli’ch swydd. Y newyddion da yw bod llawer o gymorth ar gael....
Mae cymorth ychwanegol ar gael gan Gyflenwyr DWP i helpu pobl i gael ac i gadw swydd. Efallai bydd anogwr...
Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol y mae DWP yn ymwybodol ohonynt. Ar hyn o bryd,...
Man tying up his shoelaces getting ready for work
Mae Steve McCall o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn barod am waith,...
Woman looking thoughfully into the distance
Beth mae bod ar ffyrlo yn ei olygu i chi? Os ydych wedi cael eich rhoi ar seibiant dros dro...
Writing with a pen and paper
Wrth wneud cais am swydd, mae angen CV a llythyr eglurhaol ar bob cais am swydd. Mae anogwr gwaith o’r...
Disabled male talking to a female collague
Beth mae cyflogwyr wir yn ei olygu pan maent yn chwilio am unigolyn penderfynol, cadarnhaol, hyderus? Mae eglurhad o beth...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Mae hefyd...
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Gall gweithio yn eich 50au a 60au cynnar, ac os dymunwch, ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth helpu i gynnal...
Man with hands together
Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar...
Man on laptop looking unhappy with his kid on his back
Yn meddwl am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd i fod gyda’ch teulu? Gall dychwelyd i’r gwaith...