Skip to content

Cyngor i geiswyr gwaith


Gwybodaeth a chyngor ar chwilio am waith a gweithio gyda chyflwr iechyd neu anabledd.
Cyngor ac awgrymiadau ar sut i ysgrifennu CV, gan gynnwys ble i ddechrau, pa mor bell yn ôl rydych yn...
Adnoddau a chyngor defnyddiol os cawsoch eich diswyddo neu os ydych mewn perygl o gael eich diswyddo, yn cynnwys sut...
Gall gadael carchar fod yn amser heriol ond gall hefyd roi’r cyfle i chi bwyso a mesur eich set sgiliau,...
Woman looking thoughfully into the distance
Beth mae bod ar ffyrlo yn ei olygu i chi? Os ydych wedi cael eich rhoi ar seibiant dros dro...
Man tying up his shoelaces getting ready for work
Mae Steve McCall o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn barod am waith,...
Os ydych yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau, gallai Cymorth Dod o Hyd i Swyddi rhoi’r hwb sydd ei angen...
Man on laptop looking unhappy with his kid on his back
Yn meddwl am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd i fod gyda’ch teulu? Gall dychwelyd i’r gwaith...
Os ydych am adnewyddu eich sgiliau neu ddysgu rhai newydd mae gennym ychydig o help a chyngor ar ble i...
Erthyglau ar sut i fynd i’r afael a ffurflen gais yn seiliedig ar gymhwysedd, sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol a’r...
Man with hands together
Os ydych yn ystyried newid yn eich gyrfa neu os ydych am ddeall eich arian, mae’r MOT canol oes ar...
Gellir trosglwyddo sgiliau creadigol yn rhwydd ac mae llawer o ddiwydiannau tu allan i’r sectorau creadigol y byddai’n elwa o...
Gall gweithio yn eich 50au a 60au cynnar, ac os dymunwch, ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth helpu i gynnal...
Dewch o hyd i gyngor yn ein herthyglau ar sut i aros yn llawn cymhelliant wrth chwilio am swydd a...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Hefyd,...
Beth yw JETS? Os ydych yn chwilio am waith, angen rhywfaint o help ychwanegol, a’ch bod yn gymwys, yna gallai...
Mae cymorth ychwanegol ar gael gan Gyflenwyr DWP i helpu pobl i gael ac i gadw swydd. Efallai bydd anogwr...
Cyngor ac awgrymiadau ar sut i lwyddo mewn cyfweliad, gan gynnwys cyfweliadau o bell, cyflwyniadau a sut i fynd i’r...