Skip to content

Chwilio am swydd nawr

Cyngor i geiswyr gwaith


Man tying up his shoelaces getting ready for work
Mae Steve McCall o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig awgrymiadau ar sut i fod yn barod am waith,...
Man writing on notepad at desk
P’un a ydych yn chwilio am swydd newydd, i newid eich gyrfa neu’n manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn ystod...
Woman looking thoughfully into the distance
Os ydych wedi cael eich rhoi ar seibiant dros dro (ffyrlo) oherwydd coronafeirws, efallai eich bod yn meddwl beth mae...
Man interviewing a woman
Gall fod o flaen eraill mewn cyfweliad, am y tro cyntaf mewn sawl blynedd, fod un o’r profiadau mwyaf anodd...
Man writing a CV
Mae anfon yr un hen CV dro ar ôl tro yn ffordd sicr o beidio â chael swydd. Mae teilwra’ch...
Graphic image of a CV
Mae yna lawer o resymau pam y gallai rhywun gymryd seibiant rhag gweithio. Beth bynnag yw’r rheswm, gall fod yn...
Laptop with calender open with 'Job Interview' marked
Felly gweithiodd eich CV ac rydych drwodd i’r cam cyfweld. Mae gan anogwr gwaith o Ganolfan Byd Gwaith rai awgrymiadau...
Male in his home office on the phone
Gall fod yn heriol penderfynu faint o hanes gyrfa i’w gynnwys ar eich CV. Ar un llaw, rydych yn awyddus...
How to avoid CV mistakes
Cael eich CV yn gywir yw’r rhan bwysicaf o wneud cais am swydd. Ond ni fyddwch yn llwyddo i wneud...
Woman biting her nails looking worried
Mae sefydliadau’n gofyn i ymgeiswyr wneud cyflwyniadau’n amlach fel rhan o’r cyfweliad yn ystod y proses cyflogi. Bydd pwnc y...
Man looking expectingly at his phone
Felly, rydych wedi chwysu trwy’r cyfweliad, wedi delio â’r cwestiynau anodd hynny yn llwyddiannus, wedi osgoi peryglon cyffredin fel cwyno...
Cartoon graphic of an interview
Weithiau, cewch gwestiwn cyfweliad anodd. Yn aml, mae hyn oherwydd bod cyfwelydd am eich dal chi allan. Cwestiwn fel, “Pe...
Image of different social media apps on a smartphone
Rydym i gyd wedi ei wneud: mynd i Twitter a bwrw llid, gan wybod bydd yr ychydig gannoedd o ffrindiau...
Young man outside picking up litter
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o helpu eraill, gweithio ar brosiectau gwerth chweil a chwrdd â phobl newydd. Mae hefyd...
Disabled man in a meeting with a female
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhoi ei brif awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau. Gall cyfweliad swydd fod yn...
Writing with a pen and paper
Wrth wneud cais am swydd, mae angen CV a llythyr eglurhaol ar bob cais am swydd. Mae anogwr gwaith o’r...
Cartoon graphic with a grid of 12 people
Mae gan Joanne Pickering, Cymrawd Siartredig y CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu) brofiad o recriwtio mewn ystod o sectorau....
Young man with his hand over his face looking frustrated
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Female candidate being interviewed
Mae anogwr gwaith o’r Ganolfan Byd Gwaith yn rhannu eu hawgrymiadau gorau am y cyfweliad delfrydol pwysig:  Felly, rydych wedi...
laptop
Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw Mae gan...
Two people talking
Gall gweithio yn eich 50au a 60au cynnar, ac os dymunwch, ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth helpu i gynnal...
Cogs with 'Skills' and 'Training' written on it
Fel ceisiwr gwaith, un o’r heriau mawr yw sicrhau bod gennych y sgiliau sylfaenol sydd eisiau i feithrin gyrfa lwyddiannus....
Building blocks with man walking on it
Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, efallai bydd eisiau cymorth ychwanegol arnoch wrth ddod o hyd...
Piece of paper with 'Job Search' written on it
Er bod eich chwiliadau ar-lein am swydd yn lle gwych i ddechrau, peidiwch â chyfyngu’ch hun wrth chwilio am eich...
Female candidate interviewing over a video conference
Wrth i gyfweliadau fideo a ffôn ddod yn ‘norm’ yn ystod yr argyfwng coronafeirws, mae’n bwysig i fod yn barod. ...
Graphic with the word 'Skills'
Pan fyddwch yn ysgrifennu eich CV, gall fod yn anodd weithiau poblogi’r adran honno i lawr-ger-y-gwaelod a farciwyd ‘sgiliau’: siawns...
Man working on his laptop
Ydych wedi bod i ffwrdd o’r gwaith am ychydig neu ar absenoldeb ffyrlo? Mae’n gyfle da i fesur a phwyso,...
Man on laptop with books
Os oeddech eisoes wedi bod yn edrych am waith am beth amser cyn yr achos coronafeirws, efallai’ch bod yn ei...
Man on laptop looking unhappy with his kid on his back
Yn meddwl am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cymryd amser i ffwrdd i fod gyda’ch teulu? Gall dychwelyd i’r gwaith...
Man smiling holding some books
Os ydych yn gadael addysg neu hyfforddiant ac yn chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol, mae gan Lucy Ferguson,...
Disabled worker working on computer in an office
Mae Mark Esho, CEO Easy Internet Services yn rhannu ei awgrymiadau gorau i ddiogelu’r swydd dros wifi…. Mae gan Mark,...