Skip to content

Cyngor diswyddo


Two cogs with 'financial support' written on it
Os ydych wedi eich diswyddo, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth ariannol. Gallai Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill helpu...
Signpost with 'Help' 'Support' 'Advice' 'Guidance' written on it
Mae ystod o gyngor a chymorth ar gael os ydych wedi’ch diswyddo neu bod perygl y cewch eich diswyddo. Os...
Gall pryderon ariannol gynyddu’n gyflym pan fyddwch wedi colli’ch swydd. Y newyddion da yw bod llawer o gymorth ar gael....
Piece of paper with 'Job Search' written on it
Gall cael eich diswyddo, neu gael gwybod y gallai ddigwydd, fod yn heriol. Ond mae yna ddigon o offer ar-lein...