Skip to content

Cymorth Lleol


Mae yna lawer o ffyrdd i fynd i mewn i adeiladu Gallwch chi ddechrau swydd ym maes adeiladu ar unrhyw...
Os ydych yn dosturiol, yn cael synnwyr o hwyl ac yn mwynhau gweithio gyda phobl, yna gallai gyrfa mewn gofal...
Cyllid ReAct Os cawsoch eich diswyddo, neu wedi dod yn ddi-waith, ar 1 Ionawr 2020 neu ers hynny, gallai fod...
Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cael swydd oherwydd materion gofal plant, gallai’r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth...
Wedi’i ariannu trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Cymunedau am Waith (CfW) yn darparu help un i un i bobl sydd...
Darganfyddwch am ddigwyddiadau lleol a chenedlaethol a allai gefnogi eich chwiliad gwaith
Man writing a CV
Mae anfon yr un hen CV dro ar ôl tro yn ffordd sicr o beidio â chael swydd. Mae teilwra’ch...
Young man with his hand over his face looking frustrated
Gweld eich hun yn llithro allan o’r drefn chwilio am swydd? Dyma bum ffordd i gadw ffocws ac ar y...
Female candidate being interviewed
Felly, rydych wedi gwneud argraff dda ar y cyflogwr gyda CV ardderchog, neu ffurflen gais ffantastig – gwych! Rhowch glod...
laptop
Sut ydych chi’n dangos i gyflogwr bod eich sgiliau, addysg a phrofiad yn berthnasol i’r swydd dan sylw Mae gan...