Skip to content

CYCHWYN AR EICH GYRFA?

Byddwn yn eich helpu i lywio’r farchnad swyddi.

Cyfleoedd swyddi

Prentisiaeth? Profiad gwaith? Swyddi i raddedigion? Cewch wybod pa gyfleoedd gwahanol sydd allan yno, a beth sy’n iawn i chi.

Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Engineener at work using machinery
Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cymorth wedi’i dargedu i bobl ifanc fynd i mewn i waith, gan gynnwys mwy o Brentisiaethau...
Young woman looking happy with earphones in
Cyn cychwyn ar eich chwiliad gwaith, byddwch yn glir pa fath o rôl fydd yn gweddu i’ch lefel addysg, diddordebau,...

Gweld rhagor o erthyglau am gyfleoedd swyddi.

Cael hyd i’ch llwybr gyrfa

Ansicr ble dylech ddechrau? Gan fod cymaint o opsiynau ar gael mae’n bwysig gwybod pa lwybr gyrfa rydych am ei ddilyn.

Gall mynd i mewn i fyd gwaith a chwilio am eich swydd gyntaf fod yn frawychus, yn enwedig mewn marchnad...
A female graduate wearing a cloak and hat looking happy
Mae Rebecca Fielding (proffil Linkedin), Sefydlydd a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector...
Female employee at her desk looking at the computer
Os ydych yn edrych am yrfa ym mae technoleg, mae gan Generation UK rai prif awgrymiadau i chi…

Gweld rhagor o erthyglau am gael hyd i’ch llwybr gyrfa.

Ceisio am swyddi a chymorth lles

Dewch o hyd i awgrymiadau ar sut i lywio’r proses recriwtio tra byddwch yn cynnal meddylfryd iach.

Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am...
Man with hand on his face in frustration
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Woman looking anxiously out of the window in a cafe
Mae’r pandemig Coronafeirws yn amser newydd ac ansicr i bawb, felly mae’n naturiol ei fod yn effeithio ar ein hiechyd...

Gweld rhagor o erthyglau am erthyglau am geisio am swyddi a chymorth lles.