Skip to content

CYCHWYN AR EICH GYRFA?

Young woman in overalls sitting on an old car looking to the distance

Byddwn yn eich helpu i lywio’r farchnad swyddi.

Cyfleoedd swyddi

Prentisiaeth? Profiad gwaith? Swyddi i raddedigion? Cewch wybod pa gyfleoedd gwahanol sydd allan yno, a beth sy’n iawn i chi.

Swydd 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan y Llywodraeth. Mae’n rhoi...
Engineener at work using machinery
Os ydych am feithrin eich sgiliau a’ch gwybodaeth ymarferol, yna gallai prentisiaethau ac hyfforddeiaethau fod y peth i chi. 
Young woman looking happy with earphones in
Os ydych yn gadael yr ysgol, y coleg, neu’r prifysgol, gall ddod o hyd i swydd sy’n eich siwtio fod...

Gweld rhagor o erthyglau am gyfleoedd swyddi.

Cael hyd i’ch llwybr gyrfa

Ansicr ble dylech ddechrau? Gan fod cymaint o opsiynau ar gael mae’n bwysig gwybod pa lwybr gyrfa rydych am ei ddilyn.

A female graduate wearing a cloak and hat looking happy
Mae Rebecca Fielding, Sefydlwr a Rheolwr Cyfarwyddwr Gradconsult, wedi treulio bron i ugain mlynedd yn gweithio yn sector recriwtio graddedigion....
A female looking on a smart phone
Gall ddod o hyd i’ch swydd gyntaf fod yn anodd, yn enwedig os ydych yn meddwl nad oes gennych lawer...
Female employee at her desk looking at the computer
Os ydych yn edrych am yrfa ym mae technoleg, mae gan Generation UK rai prif awgrymiadau i chi…

Gweld rhagor o erthyglau am gael hyd i’ch llwybr gyrfa.

Ceisio am swyddi a chymorth lles

Dewch o hyd i awgrymiadau ar sut i lywio’r proses recriwtio tra byddwch yn cynnal meddylfryd iach.

Man using his laptop working on his CV
Gall fod yn anodd gwybod sut i ysgrifennu CV heb fawr o brofiad gwaith, os o gwbl. Gall ceisio am...
Man with hand on his face in frustration
Mae lawer o wahanol fathau o ffurflenni cais am swydd ond yn aml bydd cyflogwyr yn defnyddio ffurflen ‘yn seiliedig...
Woman looking anxiously out of the window in a cafe
Mae’r pandemig Coronafeirws yn amser newydd ac ansicr i bawb, felly mae’n naturiol ei fod yn effeithio ar ein hiechyd...

Gweld rhagor o erthyglau am erthyglau am geisio am swyddi a chymorth lles.